آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ضوابط فنی استفاده از تجهیزات مخابراتی برد كوتاه (SRD) در كشور

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با در نظر گیری 8 پیش شرط زیر "ضوابط فنی استفاده از تجهیزات مخابراتی برد كوتاه (SRD) در كشور" را در 17 بند تصویب نمود:


1- نیاز روز افزون برای استفاده از تجهیزات مخابراتی رادیویی برد كوتاه (SRD) در گستره وسیعی از كاربردها در کشور وجود دارد.
2- تجهیزات مخابراتی برد كوتاه از باند های فرکانسی رادیویی مطابق با جدول ملی تخصیص فرکانس و به صورت مشترک با سایر سرویس های رادیویی استفاده می کنند.
3- تجهیزات مخابراتی برد كوتاه عموما با توان پایین كار می كنند.
4- مقررات كاری و پارامتر های رادیویی تجهیزات مخابراتی برد كوتاه متفاوت است.
5- ایجاد مقررات برای تجهیزات مخابراتی برد كوتاه در داخل كشور ضروری به نظر می رسد.
6- استفاده از تجهیزات مخابراتی برد كوتاه از طرف كاربران و اعمال مقررات از طرف مدیران اجرایی كشور به سادگی و بدون زحمت زیاد صورت پذیرد.
7- تعاریف و مشخصات فنی ذكر شده در ضمیمه شماره ١ معرف تجهیزات مخابراتی برد كوتاه می باشد.
8- استفاده گسترده تجهیزات مخابراتی برد كوتاه در كشور های متعدد و لزوم استفاده هماهنگ از این سیستم در کشورهای مختلف.


به منظور آگاهی از متن کامل مصوبه، به نشانی زیر مراجعه نمایید. http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=295&ItemID=1117
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=295&ItemID=1116


​​