آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین‌نامه جلوگیری از شنود اطلاعات ابلاغ شد

به گزارش عصرارتباط، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با توجه به استفاده از كانال‌های رادیویی برای مراوده اطلاعات طبقه‌بندی شده امنیتی به منظور جلوگیری از تلاش‌های غیرقانونی برای شنود محتوای اطلاعات امنیتی از طریق كانال‌های رادیویی و لزوم حفظ امنیت محتوای اطلاعات آیین‌نامه جلوگیری از شنود محتوای اطلاعات در كانال‌های رادیویی را در كمیسیون تنظیم مقررات تصویب و ابلاغ كرد.
 طبق این آیین‌نامه در صورت وجود احتمال شنود محتوای اطلاعات مراوده شده در كانال‌های رادیویی، در هنگام صدور مجوزهای رادیویی به صورت مكتوب اخطار داده می‌شود.
 همچنین احتمال شنود محتوای اطلاعات مراوده شده در كانال‌های رادیویی دارای مجوز نیز به دارندگان مجوزهای رادیویی به صورت مكتوب اخطار داده می‌شود.
 این در حالی است كه رگولاتوری مجوز تاسیس شبكه‌های ارتباطی رادیویی عمومی را به سازمان‌هایی كه اقدام به مراودات طبقه‌بندی شده امنیتی در شبكه رادیویی می‌كنند، در صورتی صادر می‌كند كه از كد كننده‌های دینامیكی محتوای ارتباط رادیویی استفاده شود.
 طی مدت شش ماه پس از تصویب آیین‌نامه فوق، واحد نظارت رادیویی رگولاتوری روش نظارتی ویژه‌ای در اطراف ایستگاه‌های رادیویی امنیتی جهت ارتقای امنیت اطلاعات رادیویی مراوده شده را تدوین و اجرا می‌كند.


​​