آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مصوبات جلسه شانزدهم کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

به گزارش ایستنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی جلسه شانزدهم كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با حضور اعضا در تاریخ 7/8/1385 در خصوص تصمیم گیری پیرامون 2 بند زیر تشكیل جلسه داد:
1- سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی با شرکت های دارای پروانه ارائه خدمات انتقال داده ها از طریق ارتباطات ماهواره ای مکاتبه و درخواست ارسال گزارش دقیق عملکرد آن ها در رابطه با تعدادپایانه های فعال و میزان ظرفیت پهنای باند فعال مورد استفاده برای مشترکین خود در مدت فعالیت یک ساله از تاریخ شروع بهره برداری پروانه را نماید٠ سازمان اقدام لازم در خصوص تائید صحت گزارش عملکرد آن ها را به عمل آورده و بر اساس نتایج حاصله, میزان حق امتیاز سالیانه را برابر ضوابط بند 11 فراخوان صدور پروانه و بند 6-1-1 پروانه صادره محاسبه و به شرکت های یاد شده جهت واریز به خزانه اعلام نماید.
2- تمهیدات لازم به منظور نظارت مستمر بر نحوه فعالیت شرکت های دارای پروانه مطابق با تعهدات آن ها با حفظ حقوق مشتریان خدمات آن ها به نحو مقتضی
در این جلسه اعضا پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون 2 بند دستور جلسه آن ها را مورد تصویب قرار داد.


علاقه مندان به منظور دسترسی به متن کامل این مصوبات می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایید:
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1131
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1132


 


​​