آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اطلاعیه تمدید "فراخوان انتخاب نشان" رگولاتوری

به گزارش ایستنا از روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سازمان در نظر دارد نشان (آرم) خود را از طریق برگزاری مسابقه تهیه نماید. لذا از کلیه علاقه مندان به منظور شرکت در این مسابقه دعوت به عمل می آید.


نشان مذکور می باید علاوه بر دارا بودن شرایط ذیل نشان دهنده شرح وظایف سازمان نیز باشد:
1- انجام وظایف و اختیارات حاکمیتی، نظارتی و اجرایی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در بخش تنظیم مقررات ارتباطی و ارتباطات رادیویی.
2- تخصیص، واگذاری، مدیریت و نظارت بر فضای فرکانسی کشور.
3- تدوین و تنظیم قوانین و اعمال مقررات بر بخش های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات.
4- قابل ارایه و فهم در مجامع بین المللی و داخلی.


اهم شرح وظایف سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عبارت است از:
- صدور پروانه فعالیت برای ارایه هرگونه خدمات مخابراتی و پستی
- اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترلی در ارائه خدمات شبکه های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات در کشور
- تدوین و تنظیم مقررات، آیین نامه ها، جدول های تعرفه و نرخ تمامی خدمات در بخش های مختلف ارتباطات و فنآوری اطلاعات
- حمایت از صاحبان صنایع، انجمن ها و اتحادیه های ارائه کنندگان خدمات مخابراتی و ارتباطی
- کلیه وظایف و اختیارات وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مندرج در "قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای" و كلیه تعهدات بین المللی مرتبط كه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون ملزم به رعایت آن ها می باشد.


شرایط آثار ارسالی:
الف) حداكثر ارسال 2 اثر برای هرشخص
ب) آثار ارسالی نزد سازمان باقی خواهد ماند و مالكیت معنوی آثار برگزیده متعلق به سازمان خواهد بود
ج) سازمان در انتخاب طرح آزاد است


به آثار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.


برای كسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88501223 تماس گرفته و یا طرح های خود را حداكثر تا تاریخ 30/11/1385 به نشانی:
تهران - صندوق پستی 4415-15598 ارسال نمایید.


علاقه مندان به منظور اطلاع بیشتر در زمینه اساس نامه سازمان و "قانون استفاده از بی سیم های اختصاصی و غیر حرفه ای" می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایید:
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=285&ItemID=984
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=281&ItemID=570


​​