آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان شناسایی نهادهای مدنی،سازمانهای دولتی،بخش خصوصی و اشخاص حقیقی فعال یا مسوول در زمینه جامعه اطلاعاتی

ICTna.ir - با توجه به اینكه فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) از اواخر دهه گذشته و آغاز قرن جدید میلادی با تأیید جوامع جهانی به عنوان یكی از مهمترین زیرساخت‌های توسعه كشور مطرح گردید، نیاز به تدوین و تفاهم یك چارچوب اصولی و راهنما برای تدوین برنامه‌های اجرایی و همكاری‌های بین‌المللی در دستور كار سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفت و بر اساس مصوبه سازمان ملل مقرر شد مجموع مباحث در قالب 2 سند اعلامیه اصول و برنامه عمل در حضور سران جهان به تصویب برسد.
تاكنون فعالیت‌ها و اقدامات بسیاری در خصوص پیگیری مصوبات اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی در مناطق و كشورهای مختلف دنیا صورت گرفته است و به طور منظم نشست‌های متعددی در سراسر دنیا برگزار می‌شود.
در این راستا دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی در نظر دارد كارگروهی با نام جامعه اطلاعاتی تشكیل دهد.اهداف اصلی تشكیل این كارگروه عبارتند از :
1-    تعیین محورهای اسناد اجلاس برای بكارگیری آن در برنامه‌ریزی‌های داخلی،
2-    اطلاع رسانی نسبت به فرآیند جامعه اطلاعاتی،
3-    ایجاد ارتباط بین دستگاه‌های مختلف برای هماهنگی در برنامه‌های اطلاعاتی و اتخاذ مواضع ملی،
4-    تنظیم و تدوین نقطه نظرات كارشناسی لازم برای طرح در نشست‌ها،
5-    تهیه سند ملی جامعه اطلاعاتی ایران،
6-    پیگیری فعالیت‌های بین‌المللی و رصد تاثیرات این فعالیتها،
7-    ارائه گزارش ملی در زمینه فعالیت‌های انجام شده مربوط به جامعه جهانی،
با توجه به اقدامات و فعالیت‌های صورت گرفته در راستای این اهداف توسط بخش دولتی و خصوصی و نهادهای ملی و بین المللی و به منظور جلوگیری از موازی كاری و همچنین افزایش بار علمی این كارگروه از كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از نهادهای مدنی ،بخش خصوصی و سازمانهای دولتی فعال یا مسوول در زمینه جامعه اطلاعاتی دعوت به عمل می‌آید حداكثر تا پایان دی ماه سال جاری  شرح فعالیت و پیشنهادات خود را در زمینه اهداف تشكیل این كارگروه و موارد دیگر به همراه ذكر مشخصات كامل و شماره تماس مستقیم به نشانی خیابان مطهری- بین خیابان سنایی و خیابان قائم مقام فراهانی پلاك 336 كد پستی 1586994311( معاونت فنی- آقای سوزنگر) و یا به پست الكترونیكی
info@scict.ir و یا به شماره دورنگار 88839894 ارسال كنند.
جهت كسب اطلاعات بیشتر به بخش wsis سایت دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی مراجعه فرمایید.


​​