آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین نامه اجرایی تولید، فروش و مصرف بسته های نرم افزاری تهیه شد

ICTna.ir - آیین نامه اجرایی تولید، فروش و مصرف بسته های نرم افزاری توسط کمیسیون نرم افزار سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران تهیه شد. مهندس مهران خوانساری، رییس کمیسیون نرم افزار سازمان گفت : تولید و استفاده از بسته‌های نرم‌افزاری، به عنوان کالایی دارای مالکیت معنوی،  روند رو به رشدی دارد و از آنجا که علاوه بر ظاهر فیزیکی، دربردارنده مولفه‌های غیرملموس نرم‌افزاری می باشد، لازم است در کسب و کار و بهره‌برداری از آن دقت ویژه‌ای صورت گیرد. مانند هر صنعت دیگر از یک طرف حفظ حقوق تولیدکننده و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در این رشته و از طرف دیگر حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ضامن رشد و شکوفایی می‌باشد. خصوصا که زمینه‌های صادرات نرم‌افزار هم برای محصولات و بسته‌های نرم‌افزاری ما وجود دارد.


به گزارش ایستنا از روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، وی افزود : سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در جهت ساماندهی بازار، وظیفه خود می‌داند با وضع رویه ها و استانداردها، نحوه تعامل عوامل و ذینفعان این صنعت را مورد توجه قرار داده، با اشاعه و ترویج آیین نامه‌های مربوطه در ارتقا بازار بسته‌های نرم‌افزاری کوشا باشد.


مهندس خوانساری با اشاره به روند تهیه این آیین نامه اظهار داشت: "آیین‌نامه اجرایی تولید، فروش و مصرف بسته‌های نرم‌افزاری"، توسط انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران در اسفندماه سال 1376، در یازده صفحه منتشر شده بود. در سال 1384 و 1385،  گروه نرم‌افزارهای سیستم کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای آیین‌نامه مذکور را مرور و مورد بازبینی قرار داده و اصلاحات خود را با استفاده از مستندات نظام مهندسی و استاندارهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) ارائه کرده است.


وی هدف این آیین‌نامه را  ساماندهی بازار و فراهم کردن زمینه مناسب کسب و کار و رشد ذینفعان این صنف، خصوصا تولیدکنندگان، فروشندگان، و مصرف‌کنندگان بسته‌های نرم‌افزاری دانست و در مورد مکانیزم اجرای آن گفت : پس از تصویب هیات مدیره سازمان، لازم است با شوراها و واحدهایی که در دولت متولی تولید و توسعه نرم‌افزار هستند و همچنین دستگاههای دولتی که مسوولیت بازرگانی و حفظ حقوق مصرف کنندگان را دارند، همکاری صورت گیرد تا از طریق صدوربخشنامه، رعایت آیین‌نامه اجرایی مذکور الزامی گردد.


​​