آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان اتنخاب صادرکننده نمونه نرم‌افزار

ICTna.ir - اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار ایران صادرکننده نمونه نرم افزار را انتخاب می کند .


همه شرکت های عضو یا غیرعضو فعال در امر صادرات نرم افزار می‌توانند مدارک خود را تا پایان خرداد به دبیرخانه اتحادیه صادرکنندگان نرم افزارایران ارسال کنند
 
به گزارش ایستنا این اتحادیه به عنوان تنها تشکل تخصصی صادراتی بخش نرم افزار با همکاری سازمان توسعه تجارت ایران , پرونده های صادراتی شرکت های صادرکننده نرم افزار درسال 1385 را جمع آوری می کند و به منظور توسعه صادرات غیرنفتی و برای تشویق و پوشش بخشی از هزینه های صادرکنندگان‌, یارانه صادراتی درقالب جوایز صادراتی سال 1385 را به صادرکنندگان پرداخت می کند.


درآمد ارزی حاصل از صادرات , کیفیت محصول و خدمات صادراتی و رعایت استانداردها از جمله ارائه گواهی نامه های استانداردهای بین المللی در تولید یا ارائه خدمات نرم افزاری , داشتن گواهی نامه های خارجی نرم افزار استفاده شده در تولید محصول صادراتی , ثبت محصول در خارج از کشور , داشتن مستندات واسناد چند زبانه مطابق با استانداردهای تولید نرم افزار و همچنین بازاریابی و ارائه خدمات پشتیبانی از معیارهای انتخاب صادرکنندگان نمونه نرم افزار در سال 1385 است.


​​