آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

سازمان تنظیم مقررات فراخوان جدید برای اپراتوری تلفن ثابت اعلام می كند

پس از گذشت 5 سال از شروع فعالیت اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت در كشور، شنیده‌‏ها از ابطال مجوز تمامی این اپراتورها حكایت
دارد.


به گزارش ایلنا، حكم ابطال پروانه اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت كه در كمیسیون تنظیم مقررات صورت جلسه شده است، پس از تكمیل به شركت‌‏های خصوصی تلفن ثابت ابلاغ خواهد شد.
از آنجایی كه اپراتورهای خصوصی تلفن ثابت پس از گذشت 5 سال موفق نشدند حتی یك سیستم تعهدات خود را مبنی بر واگذاری 2 میلیون خط تلفن ثابت در كشور اجرایی كنند سازمان تنظیم مقررات نسبت به ابطال پروانه این 6 شركت كرده است و تنها به اپراتورهایی كه در مناطقی فعالیت خود را تا حدی اجرایی كرده‌‏اند فرصت داده است. به این معنی كه پروانه فعالیت شركت‌‏هایی كه در مناطق و یا استان خاص سرویس ارائه كرده‌‏اند به همان منطقه محدود خواهد شد.
براساس این گزارش، با توجه به فرصت‌‏های متعدد سازمان تنظیم مقررات، تلفن‌‏های منصوبه بخش خصوصی در كشور به 100 هزار شماره هم نرسیده است و به این دلیل كمیسیون تنظیم مقررات، سازمان رگولاتوری را موظف به تجدید نظر در ضوابط و شرایط پروانه فوق كرده است و شنیده‌‏ها حاكی از آن است كه مقدمات فراخوان برای اعطای پروانه جدید تلفن ثابت بخش خصوصی در حال آماده شدن است.
به این ترتیب سازمان تنظیم مقررات قصد دارد با اصلاح برخی مشكلات در ضوابط پروانه تلفن ثابت خصوصی كه در گذشته وجود داشت پروانه‌‏های جدیدی را برای شركت‌‏های متقاضی در این زمینه صادر كند.
همچنین این گزارش می‌‏افزاید: پروانه جدید اپراتوری خصوصی تلفن ثابت قابلیت ارائه دیتا را همراه با صوت خواهد داشت.


​​