آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان رگولاتوری برای شناسایی فعالان پست

ICTna.ir - با توجه به نقش مهم و موثر ارایه خدمات پستی، متناسب با ضرورت ها و نیازهای کشور و بر اساس مفاد بند 3 قانون وظایف واختیارات وزارت ارتباطات وفنآوری اطلاعات و به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و به منظور فراهم نمودن زمینه مشارکت بیشتر بخش غیر دولتی اعم از خصوصی و تعاونی در حوزه ارتباطات، این سازمان در نظر دارد نسبت به ساماندهی و توسعه مشارکت فعالیت های بخش غیردولتی، از طریق اخذ اطلاعات لازم، اقدام به شناسایی فعالان این بخش نموده، تا با همکاری و همراهی شرکت های فعال غیردولتی مرتبط با امور پست در سطح کشور، موجبات تسریع درامر اعطا مجوز فعالیت در زمینه خدمات پستی را در آینده ای نزدیک فراهم آورد.

لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که دارای سوابق فعالیت، به هر نحو ممکن اعم از قبول، حمل ونقل وتوزیع مرسوله و محموله و مطبوع پستی و... هستند و در سطوح مختلف (شهری، استانی، کشوری یا بین الملل) اشتغال به امرخدمات پستی دارند، دعوت می گردد تا با تکمیل و ارسال فرم های شماره 2،1 و3 به همراه مدارک خواسته شده به نشانی مندرج در ذیل فراخوان، این سازمان را در جهت نیل به اهداف فوق یاری نمایند .
نشانی: تهران_ خیابان دکترعلی شریعتی_ بالاتر از چهار راه قصر_ خیابان توپچی_ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی_ طبقه همکف_ اتاق 106_ دبیرخانه شورای راهبری پست. لطفا به منظور دریافت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 88114299 و 88114457 این سازمان تماس حاصل فرمایید .


تذکرات :
1)ارسال مدارک ظرف مدت یک ماه از تاریخ درج این اطلاعیه بایستی صورت گیرد.
2)ارسال مدارک بایستی از طریق پست پیشتاز صورت گیرد.
3)پس از اتمام مهلت مقرر، اشخاص حقیقی وحقوقی چنان چه از ارسال اطلاعات خودداری نمایند، فعالیت شان غیر قانونی تلقی و با آنان برخورد قانونی خواهد شد.
4)تکمیل فرم ها و ارسال مدارک از سوی متقاضی هیچ گونه تعهدی را برای سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ایجاد نخواهد کرد و صرفاجنبه اخذ اطلاعات و شناسایی را دارد.


مدارک مورد نیاز:
1- تصویر اساس نامه شرکت.
2- تصویر روزنامه های رسمی حاوی آگهی تاسیس شرکت و نیز آخرین اطلاعات انتخاب مدیران شرکت.
3- فهرست مشخصات سهام داران و میزان سهام هریک از آنان.
4- نشانی و کروکی محل اصلی شرکت و دفاتر عرضه خدمات پستی.
5- تصویر هرگونه موافقت نامه اصولی، اجازه نامه، پروانه رسمی بهره برداری، قرارداد ارایه خدمات، نمایندگی و پشتیبانی دفاتر پستی و یا قراردادبین دفاتر با آژانس های داخلی یا خارجی حسب مورد.
6- فهرست و کاتالوگ فنی تجهیزات وامکانات مرتبط و مورد نظر به منظور ارایه خدمات مربوطه.
7-کلیه اطلاعات مربوط به مسئولیت های شرکت در قبال مشترکین و توافقنامه های سطح خدمات در زمینه پست.
8- فرم تکمیل شده مشخصات فردی مدیرعامل یا صاحبان امضا شرکت (فرم شماره 1).
تبصره: هر یک از صاحبان امضا به تفکیک بایستی فرم شماره یک را تکمیل و ارایه نمایند.
9- فرم تکمیل شده مشخصات شرکت (فرم شماره 2).
10- خلاصه ای از سوابق شرکت و نوع فعالیتهای انجام شده خصوصافعالیت های پستی از بدو تاسیس تا به حال (فرم شماره 3 ).


علاقه مندان می توانند به منظور دسترسی به فرم های پیوست این فراخوان به نشانی زیر مراجعه نمایند:
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=296&ItemID=1173
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=296&ItemID=1174


​​