آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

تصویب آئین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر خدمات ICT

ICTna.ir - کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در بیست و چهارمین جلسه خود و پس از بحث و تبادل نظر پیرامون مفاد پیش نویس پیشنهادی پیوست شماره 7 و 8 " آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر خدمات ارتباطات و فنآوری اطلاعات " مصوب جلسه شماره 13 مورخ 13/4/1386 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات با عناوین " آیین نامه نظارت و بازرسی و رسیدگی به تخلفات " و " مقررات و شرایط مالی " کلیات آن را تصویب نمود و مقرر گردید با توجه به نقطه نظرات مطروحه در جلسه , مفاد پیوست های 7 و 8 آیین نامه در کمیته تخصصی, از لحاظ حقوقی بررسی و پس از اعمال اصلاحات لازم , نتیجه جهت تصویب نهایی به کمیسیون ارجاع شود.


به گزارش ایستنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در این جلسه اعضا پس از بررسی و تبادل نظر پیرامون 2 بند دستور جلسه آن ها را مورد تصویب قرار داد.


علاقه مندان به منظور دسترسی به متن کامل این مصوبات می توانند به نشانی زیر مراجعه نمایند:
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1177
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=287&ItemID=1178


​​