آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

همراه اول 14 میلیون كارت شارژ می‌خرد

شركت ارتباطات سیار 14 میلیون عدد كارت شارژ اعتباری مورد نیاز خود را طی مناقصه‌ای از منابع داخلی خریداری می‌كند.Sample Image


داوطلبان شركت در این مناقصه می‌توانند با در دست داشتن معرفی‌نامه تا تاریخ 28 آذر ماه جاری در ساعات اداری به واحد فروش اسناد دبیرخانه اداره كل تداركاتی شركت ارتباطات سیار مراجعه كنند.
براساس این گزارش، كمیسیون معاملات در تاریخ 11 دی ماه 86 تشكیل و نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم‌گیری خواهد كرد.
مبلغ تضمین شركت در مناقصه 25 میلیون تومان است كه بایستی به صورت ضمانتنامه بانكی و یا نقدا به حسابی كه در اسناد مناقصه مشخص شده واریز شود.


​​