آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

متن کامل ابلاغیه وظایف و اختیارات شورای عالی آموزش و پ‍ژوهش و فناوری

ICTna.ir - وظایف و اختیارات شورای عالی « آموزش ، پژوهش و فناوری » و چهار كمیسیون تخصصی زیر مجموعه آن پس از تایید رئیس جمهور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد .


به گزارش ایستنا از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت شورای عالی « آموزش ،‌پژوهش و فناوری » از ادغام 12‌شورای عالی تشكیل شده است .


شورای عالی اداری در تاریخ 18 تیر ماه سال جاری در مصوبه‌ای شوراهای عالی علوم ،‌ تحقیقات و فناوری، فناوری اطلاعات ،‌اطلاع رسانی ،‌فضایی ،‌انرژی اتمی ،‌امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور ،‌آموزش و پرورش ،‌پشتیبانی نهضت سواد آموزی ،‌انفورماتیك ، علمی و كاربردی ،‌زیست فناوری و شورای عالی استاندارد را در یكدیگر ادغام كرد .


به این ترتیب و با ابلاغ مصوبه كار گروه ویژه ، وظایف و اختیارات شورای عالی « آموزش ، پژوهش و فناوری » در 38 بند مشخص شده كه 4 كمیسیون تخصصی آموزش و پرورش ،‌علوم  و تحقیقات ،‌ فناوری اطلاعات و استاندارد سازی نیز در زیر مجموعه این شورا تشكیل خواهد شد .


 وظایف و اختیارات شورای عالی « آموزشی پژوهش و فناوری » به این شرح است :


1- تعیین خط مشی آموزشی وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین موضوعه


 2- بررسی و تصویب هدف‌ها ونظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی


 3- بررسی و تصویب برنامه‌های درسی و تربیتی كلیه موسسات آموزشی كشور كه در حوزه وزارت آموزش و پرورش قرار دارد .


  4- بررسی طرح‌ها و لوایح قانونی مربوط به آموزش و پرورش قبل از طرح در مجلس شورای اسلامی


 5- تایید انطباق مطالب كتاب‌های درسی با برنامه‌های مصوب شورا


  6- بررسی و تصویب طرح‌های توسعه در مراحل رشته های مختلف تحصیلی براساس اختیاجات نیروی انسانی و با توجه به امكانات كشور


 7- سیاست گذاری فعالیت‌های سواد آموزی كشور در چارچوب اهداف برنامه های توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و چشم انداز برنامه 20 ساله


  8- داولویت بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلند مدت سرمایه گذاری كلان در بخش های آموزشی ،‌پژوهشی و فناوری


 9- شرح تفصیلی و اختیارات مربوط به « علوم ، تحقیقات و فناوری » باستناد تبصره 1 بند 2 ماده 4 قانون اهداف ،‌وظایف و تشكیلات وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .


 10- تصویب سیاست و برنامه‌های كلی كشور در زمینه امور مربوط به علوم و فنون اتمی .


 11- تصویب مقررات و صدور دستور‌العمل های لازم برای حسن انجام امور مربوط به علوم و فنون اتمی در كشور


 12- تصویب ضوابط و مقررات مربوط به حفاظت در مقابل اشعه اتمی و هسته ای و تعیین طرز نظارت در این زمینه


 13- صدور اجازه ایجاد تاسیسات اتمی در نقاط مختلف كشور با توجه به ضوابط و شرایط ایمنی تاسیسات مزبور


 14- تصویب سیاست های توسعه ،‌تقویت و بالا بردن منزلت‌های اجتماعی آموزشی علمی ـ‌كاربردی


  15- تعیین سیاست‌ها و راهبرد‌های اجرایی ،‌ترویجی ،‌تحقیقاتی و منابع انسانی در خصوص زیست فناوری


 16- هدف گذاری و تعیین خطوط كلی زیست فناوری


  17- تصویب سیاست ارتباط و مبادله اطلاعات و همكاری‌های علمی و فنی و صنعتی و بازرگانی با كشور‌های خارجی در زمینه امور مربوط به انرژی اتمی


 18- تدوین اهداف كلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در كشور


 19- تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش های مختلف كشور در نظام جامع مذكور


 20- سیاست گذاری ،‌برنامه ریزی ،‌هدایت ،‌حمایت و نظارت در زمینه تولید ،‌پالایش و مبادله اطلاعات و نظارت بر امر اطلاع رسانی در سراسر كشور در چارچوب سیاست‌های كلی نظام درارتباط با موضوعات ماده 1 (سیاستگذاری در امور فرهنگی ،‌اجتماعی ،‌دینی و اخلاقی اطلاع رسانی و هدایت مراكز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه‌های میان مدت و بلند مدت در زمینه تحقیقات بنیادی ،‌توسعه‌ای و كاربردی اطلاع رسانی در قالب نظام اطلاع رسانی )


  21- تدوین و تصویب اصول نظام جامع ( فرهنگی ،‌اجتماعی ،‌دینی و اخلاقی ) اطلاع رسانی كشور


 22- ایجاد شرایط لازم برای تسهیل و تسریع تولید ،‌ذخیره سازی ،‌سازماندهی،‌توزیع ، گسترش و بكارگیری اطلاعات دربخش‌های مختلف فرهنگی ،‌علمی ،‌اجتماعی ،‌دینی و اخلاقی در چارچوب ضوابط مصوب


  23- تدوین  و تصویب مفاهیم ،‌تعاریف ، مقررات ، آیین نامه ها ،‌قواعد و معیار‌های اطلاع رسانی مورد نیاز نظام جامع اطلاع رسانی كشور


 24- تنظیم مقررات فرهنگی ،‌اخلاقی و دینی مربوط به چگونگی بهره گیری از شبكه‌های بین‌المللی اطلاع رسانی و تصویب آن یا پیشنهاد تصویب به مراجع ذی ربط


  25- بررسی و تعیین سیاست‌های لازم جهت سالم سازی مراكز و نظامهای رایانه‌ای كشور و جلوگیری از اتلاف منابع مالی و نیروی انسانی و تجهیزات رایانه‌ای


  26- تعیین خط مشی و سیاست های رایانه‌ای به منظور رفع مشكلات و تحول وضع موجود در جهت نیل به نظام مطلوب رایانه‌ای كشور


 27- بررسی طرح‌های كلان ملی در زمینه امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور


 28- تدوین نظام ملی امنیت فضای تبادل اطلاعات


 29- تدوین اسناد و راهبردهای ملی و ارایه به مراجع قانونی ( امنیت فضای تبادل اطلاعات )


 30- تدوین سیاست های مربوط به همكاری‌های منطقه‌ای و بین المللی ( امنیت فضای تبادل اطلاعات )


  31- تدوین لوایح تنظیمی جهت ارایه به هیات وزیران ( امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور )


  32- بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز جهت اجرای سیاست های موضوع این آیین نامه ( امنیت فضای تبادل اطلاعات ) و ارایه آن به مراجع ذیربط


 33- سیاستگذاری ،‌هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌های امنیت فضای تبادل اطلاعات كشور


 34- سیاستگذاری ساخت ،‌پرتاب و استفاده ماهواره‌های ملی تحقیقاتی در چارچوب سیاست‌های كلی نظام با رعایت قوانین و مقررات كشور


 35- تصویب برنامه‌های بلند مدت و میان مدت در بخش فضایی كشور


 36- ارائه پیشنهاد و تدوین برنامه‌های بلند مدت و میان مدت مربوط به امور فضایی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیر دولتی برای طی مراحل قانونی


  37- تصویب ضوابط اجرای استاندارد‌های اجباری و تشویقی ، كنترل ادواری اوزان و مقیاس‌ها  38- تصویب طرح علائم استاندارد به عنوان علائم رسمی دولتی


 براساس ابلاغ معاون اول رئیس جمهور وظایف و اختیارات كمیسیون آموزش و پرورش در 15 بند به شرح زیر تصویب شده است :


 1- بررسی و تصویب اساسنامه هر نوع موسسه تعلیماتی جدید


  2- بررسی و تصویب مقررات اجرایی و انضباطی مدارس


  3- تصویب آیین نامه ها و مقررات امتحانات مدارس


  4- بررسی و تصویب ضوابط ارزشیابی نظام آموزشی وزارت آموزش و پرورش


 5- تصویب آیین نامه رسیدگی و ارزشیابی مدارك تحصیلی صادره از مدارس كشور های خارجی تا پایان دوره متوسطه


  6- بررسی و تصویب مقررات و اصول لازم برای گزینش تخصصی و تریبت و استخدام معلمان به تناسب احتیاجات در مراحل تحصیلی با رعایت ضوابط عمومی گزینش در كل كشور


  7- تهیه و بررسی و تصویب طرح‌های لازم برای بسیج و مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش


  8- پیشنهاد اعطای نشان و مدال در وزارت آموزش و پرورش و تصویب آیین نامه مربوط


 9- تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به شورایهای منطقه‌ای آموزش و پرورش و شورای فرهنگی محلی و شوراهای مدارس


  10- بررسی و تصویب مدت و برنامه‌های درسی دوره‌های سواد آموزی ( مواردی كه نیازمند به معادل سازی و صدور مدرك تحصیلی برابر با آموزش رسمی ،‌مستثنی خواهد بود .)


 11- تصویب استانداردهای مراكز یادگیری محلی به عنوان پایگاه‌های دانایی بزرگسالان و توسعه مهارت های اساسی زندگی آنان


 12- بررسی چالش‌های فرآروی سواد آموزی كشور و اتخاذ تمهیدات لازم برای توسعه سواد آموزی


  13- فراهم نمودن شرایط ،‌تصویب و تشویقات سواد آموزان ،‌الزامات و امكانات لازم جهت تصویب و پشتیبانی امور سواد آموزی


  14- ارزیابی از عملكرد ستاد‌های سواد آموزی استان‌ها ( موضوع مصوب جلسه 595 شورای عالی انقلاب فرهنگی )


  15- تصویب ضوابط تقدیر ،‌تشویق و تجلیل ازاراد موثر در عرصه سواد آموزی كشور به صورت سالانه 


همچنین وظایف و اختیارات كمیسیون علوم ،‌تحقیقات در 9 بند تصویب شده كه به شرح زیراست :


  1- بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم ،‌تحقیقات و فناوری


  2- بررسی و تصویب ساختار نظام مدیریت زیست فناوری كشور


 3- نظارت بر پیشرفت برنامه‌های اجرایی سند ملی زیست فناوری


 4- تصویب اساسنامه آموزش های علمی ـ كاربردی در چارچوب نظام آموزشی كشور ،‌مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی 


5- پیشنهاد تغییر آیین نامه آموزش‌های علمی ـ كاربردی به شورای عالی انقلاب فرهنگی


 6- تصویب شیوه سرمایه گذاری و میزان مشاركت بخش های مختلف برای توسعه این آموزش ها و نحوه تامین اعتبارات ،‌چگونگی توزیع و منابع و سرمایه‌ها


 7- تصویب طرح‌ها و سیاست‌های تریبت وتامین اعضای هیات علمی ـ تخصصی و متخصصان مورد نیاز آموزش های علمی ـ كاربردی


  8- تصویب ضوابط انتخاب و ارتقای هیات علمی ـ تخصصی


  9- تصویب طرح تاسیس وگسترش مراكز آموزش‌های علمی ـ كاربردی و فنی حرفه‌ای بانوان


 كمیسیون فناوری ،‌ اطلاعات نیز از جمله كمیسیون های زیر مجموعه شورای عالی آموزش و پژوهش و فناوری است كه وظایف آن به این شرح است :


  1- سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش برای كارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی،‌اقتصادی و فرهنگی


 2- تدوین مقررات ،‌ضوابط و آیین نامه‌های لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات


 3- تدوین برنامه‌های كلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات دركشور


  4- تدوین برنامه‌های همكاری‌های ارتباطات بین الملی در قلمرو فناوری اطلاعات


  5- هماهنگ كردن فعالیت های بخش دولتی و غیر دولتی براساس نظام جامع اطلاع رسانی كشور در قلمرو موضوعات ماده 1


 6- ایجاد هماهنگی در تحقیقات بنیادی و توسعه‌ای و نیز سیاست‌های بهره گیری از فناوری‌های نوین اطلاعاتی در قلمرو موضوعات ماده 1


 7- بررسی وضعیت موجود و آینده نگری با استفاده از روش‌های علمی و پژوهشی در قلمرو موضوعات ماده 1 


8- ایجاد زمینه‌های لازم برای اعتلای دانش و فرهنگ عمومی جامعه در زمینه فناوری اطلاعات


 9- ارزیابی فعالیت‌های بخش های اصلی اطلاع رسانی به منظور حصول اطمینان از صحت انطباق فعالیت‌ها با نظام جامع فناوری اطلاعات


 10- داوری نهایی درباره فعالیت‌های اصلی مراكز اطلاع رسانی جهت رفع اختلاف‌های احتمالی میانمركز در موارد غیر قضایی در قلمرو موضوعات ماده 1


 11- انجام بررسی های لازم برای وحدت امور آمار و انفورماتیك كشور


 12- بررسی و تایید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیك كشور


 13- بررسی و تایید طرح‌ها و فعالیت‌های انفورماتیك كشور


 14- بررسی وشناخت سیاست‌های تامین نیروی انسانی مورد نیازامور انفورماتیك كشور با همكاری و مشاركت موسسات آموزشی ،‌كامپیوتری و سایر ارگان های ذیربط


  15- سیاستگذاری و هماهنگ سازی فعالیت های پژوهشی در جهت خود كفا سازی كشور در زمینه تامین افزارگان و دستورگان های مورد نیاز ،‌با همكاری موسسات علمی ،‌پژوهشی و صنعتی


  16- بررسی مداوم به منظور تعیین نظام كلی انفورماتیك كشور


 17- رسیدگی به امور شركت‌های كامپیوتری خارجی و تطبیق وضع آنها با نیاز ها و مقتضیان انقلاب و جامعه بر طبق ضوابط و قوانین جمهوری اسلامی ایران به عهده شورا است .


  18- تامین اعتبار برای اجرای و فعالیتهای امور انفورمایتك كشور منوط به تایید شورا می باشد


 19- تصمیمات شورا در مورد ایجاد و تعطیل یا انحلال مراكز و موسسات كامپیوتری دولتی و هر گونه نقل و انتقال یا خرید و فروش و اجازه و تعمیرات عمده در تجهیزات آنها لازم الاجرا خواهدبود.


 20- بررسی استاندارد‌های پیشنهادی كمیته‌های تخصصی ( امنیت فضای تبادل اطلاعات )


  21- بررسی ضوابط نظام دهی تحقیقات در حوزه امنیت فضای تبادل اطلاعات


  22- سیاستگذاری برای استفاده از فناوری های فضایی در بخش های امنیتی و استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو در چارچوب های سیاستهای كلی نظام با رعایت قوانین و مقررات كشور


  23- ایجاد هماهنگی لازم میان كلیه دستگاه‌های ذی ربط ( فناوری های فضایی )


  24- هدایت و حمایت از فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی در امر استفاده بهینه از فضا


  25- ارائه پیشنهاد در خصوص خط مشی همكاری های منطقه‌ای و بین‌المللی درمسائل فضایی و تعیین مواضع دولت جمهوری اسلامی ایران در مجامع یاد شده به هیات وزیران جهت طی مراحل قانونی و در چهارچوب سیاست‌های كلی نظام


  كمیسیون تخصصی استاندارد سازی نیز چهارمین كمیسیون زیر مجموعه شورای عالی آموزش ،‌پژوهش و فناوری است كه وظایف آن به شرح زیر است :


  1- رسیدگی به گزارش رئیس موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در مورد اقدامات و برنامه های انجام شده و تعیین خط مشی و سیاست آتی موسسه در امور استاندارد كشور


  2- تعیین خط مشی كلی در زمینه تدوین استاندارد


  3- تصویب آیین نامه‌های مالی ـ اداری و استخدامی موسسه استاندارد با رعایت قوانین و مقررات


  4- تصویب و اصلاح بودجه سالانه موسسه


 5- تصویب اجرای اجباری استاندارد‌ها در سراسر كشور


 6- تصویب تعرفه كارمزدارائه خدمات سالیانه و خدمات آزمایشگاهی ،‌تحقیقاتی و آموزشی و سایر تعرفه های موردنیاز موسسه همراه با برنامه زمانی اعلام نتایج آزمون


 7- اتخاذ تصمیم درباره تفویض قسمتی از اختیارات اجرایی موسسه به سایر سازمان‌ها


 8- نظارت بر حسن جریان امور در موسسه


  9- رسیدگی به گزارش ها و ارزیابی كار‌های انجام شده و تجدید نظر در سیاست‌های كلی موسسه در صورت لزوم


  10- تصویب حساب در آمد و هزینه سالانه موسسه كه به منزله تفریغ بودجه و مفاصا حساب موسسه در هر سال می باشد


 11- تصویب حدود وظایف ـ روش كار و نحوه انتخاب اعضای كمیته های ملی استاندارد به پیشنهاد موسسه


  12- اتخاذ تصمیم در مورد روابط همكاری در زمینه استاندارد با سازمان های علمی و موسسات مشابه خارجی در چهارچوب مقررات مملكتی


  13- تصویب ضوابط مربوط به ارائه خدمات بازرسی موسسه به بخشهای دولتی و غیر دولتی


 14- تصویب چارت سازمانی موسسه و تعیین پست‌های سازمانی موردنیاز به پیشنهاد رئیس موسسه 
شایان ذكر است معاون اول رییس جمهور چندی پیش آقای سید مهدی امینی را به عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی « ‌آموزش پژوهش و فناوری » منصوب كرد . 


​​