آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فاخوان رگولاتوری برای بررسی نیاز و تعیین میزان تقاضای سرویس های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد بررسی نیاز و تعیین میزان تقاضای سرویس های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات را با شرایط و مشخصاتی که در اسناد مناقصه قید گردیده است به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش ایستنا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی در روزنامه فنآوران اطلاعات مورخ 11/11/86 و 13/11/86 و مطالعه کامل مندرجات آن با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ مورد نظر در آگهی به این سازمان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.


​​