آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان رگولاتوری برای تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط فعالیت و انتخاب ارایه کنندگان تلفن ثابت

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد تدوین و بازنگری ضوابط و شرایط فعالیت و انتخاب ارایه کنندگان تلفن ثابت را با شرایط و مشخصاتی که در اسناد مناقصه قید گردیده است به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش ایستنا داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی در روزنامه پول مورخ 10/11/86 و 11/11/86 و مطالعه کامل مندرجات آن با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ مورد نظر در آگهی به این سازمان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.


​​