آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان رگولاتوری برای تدوین ضوابط و شرایط فعالیت و انتخاب ارایه کنندگان سرویس های ارزش افزوده

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد تدوین ضوابط و شرایط فعالیت و انتخاب ارایه کنندگان سرویس های ارزش افزوده را با شرایط و مشخصاتی که در اسناد مناقصه قید گردیده است به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش ایستنا از رگولاتوری داوطلبان شرکت در مناقصه می توانند در ساعات اداری، پس از نشر آگهی در روزنامه ایران مورخ 17/11/86 و 16/11/86 و مطالعه کامل مندرجات آن با ارایه معرفی نامه معتبر و واریز مبلغ مورد نظر در آگهی به این سازمان مراجعه و اسناد مناقصه را دریافت نمایند.


​​