آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان رگولاتوری برای شناسایی آزمایش تایید نمونه تجهیزات ارتباطی

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد در چارچوب مقررات و ضوابط جاری و در راستای اجرای سیاست های وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات در مورد ارایه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و حمایت از تولیدات داخلی مخابراتی بر اساس بند 2 ماده 2 اساسنامه سازمان، نسبت به شناسایی آزمایشگاه های موجود در کشور در بخش خصوصی و دولتی به منظور همکاری و مشارکت در انجام آزمایش های تایید نمونه ( Type Approval ) تجهیزات ارتباطی اعم از تجهیزات سوئیچ، انتقال، NGN ،CPE ، نرم افزارهای مورد استفاده در بخش های ثابت و سیار آن بر اساس استانداردهای متعارف بین المللی، منطقه ای و ملی با عناوین –آزمایش های الکترونیکی –آزمایش های محیطی –آزمایش های EMC –آزمایش های ایمنی –آزمایش های مربوط به اندازه گیری میزان SAR و . . . اقدام نماید.
لذا از کلیه موسسات، شرکت ها، مراکز علمی و دانشگاهی، کارخانجات تولیدی و واحد هایی که شرایط لازم و توانایی انجام هریک از آزمایش های فوق را دارند، درخواست می شود پس از نشر آگهی در روزنامه آفرینش مورخ 26/03/87 و روزنامه ایران مورخ 28/03/87 مدارک و مستندات خود را حداکثر تا تاریخ30/04/87 به این سازمان ارسال نمایند تا پس از بررسی نسبت به اعتبار دهی آنها اقدام شود.


​​