آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

همراه اول 90 میلیون کارت شارژ اعتباری می خرد

شركت ارتباطات سیار ایران قصد دارد تعداد 90 میلیون کارت شارژ اعتباری (Voucher card) مورد نیاز خود را طی یک مناقصه خریداری کند.


به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، این مناقصه در سه بخش 40 میلیون عددی، 30 میلیون عددی و 20 میلیون عددی براساس شرایط و طرح قرارداد و مشخصات موجود در اسناد مناقصه خریداری خواهد شد.
داوطلبان شركت در مناقصه می تواننداز دوم مرداد ماه سال جاری نسبت به خرید اسناد این مناقصه اقدام کرده و تا 12 مرداد ماه پیشنهادات خود را ارایه کنند.
بر این اساس، كمیسیون معاملات شرکت ارتباطات سیار 13 مرداد ماه نسبت به پیشنهادات رسیده تصمیم خواهد گرفت.
مبلغ تضمین شركت در مناقصه برای بخش اول 800 میلیون ریال، برای بخش دوم 600 میلیون ریال و برای بخش سوم 400 میلیون ریال است.


​​