آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

مناقصه واگذاری سیستم تولید و خدمات صورتحساب همراه اول

شركت ارتباطات سیار ایران در نظر دارد انجام خدمات انتقال سیستم تولید و خدمات صورتحساب به پلتفورم SUN/Solaris/Oracle مورد نیاز خود را بر اساس مناقصه واگذار کند.


به گزارش آژانس خبری تلفن همراه (همنا)، طرح پیمان و مشخصات فنی خدمات درخواستی از طریق مناقصه عام داخلی و به صورت صددرصد ریالی به شركت های داخلی دارای گواهی صلاحیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (شورای عالی انفورماتیك) در رشته ارائه و پشتیبانی نرم افزارهای خارجی (SE) با رتبه بندی حداقل 5 و در رشته تولید نرم افزار سفارش مشتری با رتبه بندی حداقل 4 واگذار می شود.
داوطلبان شركت در مناقصه می توانند تا روز شنبه 9 شهریور ماه نسبا به خرید اسناد اقدام کرده و پیشنهاد خود را در سه پاكت لاك و مهر شده الف، ب و ج حداكثر تا ساعت 15 روز یکشنبه هفتم مهر ماه ارایه دهند.
میزان تضمین شركت در مناقصه پنجاه میلیون ریال است و شركت ها و موسسات داخلی می توانند به صورت مشاركت با یكدیگر و یا با شركت های خارجی با ارائه تفاهم نامه برای شركت در مناقصه اعلام آمادگی کنند مشروط به آنكه سهم شركت یا موسسه داخلی در مشاركت با شركت های خارجی كمتر از 51 درصد نباشد.


​​