آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

شرایط مزایده Wimax تعدیل شد

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی طی اطلاعیه ای اعلام کرد پیرو انتشارآگهی فراخوان مزایده باشماره 1/س/87 در تاریخ های 08/04/87 و 09/04/87 در روزنامه های ایران و ایران نیوز، بدین وسیله اصلاح بند 1 و 2- ج ماده 18 و بند پ- 3 ماده 16، شرایط عمومی مزایده به شرح ذیل به اطلاع کلیه شرکت کنندگان می رسد.
بند 1- ج ماده 18
1. سه شرکتی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نموده اند به عنوان برنده مزایده تعیین می شوند و بالاترین قیمت پیشنهاد شده به عنوان مبلغ حق الامتیاز صدور پروانه می باشد.
2. شرکت هایی که در بین سه شرکت فوق دارای پیشنهاد قیمت با اختلاف حداکثر 10% نسبت به بالاترین مبلغ پیشنهاد شده باشند مکلف به پرداخت بالاترین مبلغ جهت در یافت پروانه خواهند بود و در صورت عدم تمکین، تضمین شرکت در مزایده ایشان ضبط خواهد گردید.
تبصره: در صورت اختلاف بیش از 10% نسبت به بالاترین قیمت پیشنهادی برنده، پیشنهاد دهنده در تمکین از بالاترین قیمت مختار می باشد.
بند 2- ج ماده 18
تاکید می گردد در هر صورت بالاترین مبلغ پیشنهاد شده مبلغ حق الامتیاز صدور پروانه می باشد و انصراف پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت نیز موجب تغییر مبلغ حق الامتیاز به دست آمده نخواهد شد.
بند پ-3 ماده 16
بند مورد اشاره از شرایط عمومی مزایده حذف می گردد.
بدیهی است سایر بند های مواد فوق الذکر کماکان به قوت خود باقی است و کلیه بند های مغایر با این اصلاحیه در شرایط عمومی ملغی و مطابق با شرایط جدید اعلامی در مزایده عمل خواهد شد.


به گزارش ایستنا از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی لازم به ذکر است اصلاحیه فوق در روزنامه های ایران و ایران نیوز مورخ 07/06/1387 و 09/06/1387 نیز منتشر خواهد شد.


​​