آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

برندگان مزایده وایمکس در استان های مختلف مشخص شدند

ICTna.ir - به گزارش دفتر ریاست و روابط عمومی برندگان مزایده وایمکس در 30 استان کشور به شرح ذیل می باشند:
1- استان آذربایجان شرقی: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، شرکت ایرانسل
2- استان آذربایجان غربی: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
3- استان اردبیل: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
4- استان اصفهان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، شرکت ایرانسل، شرکت مشارکتی مخابرات سیار اصفهان
5- استان ایلام: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
6- استان بوشهر: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
7- استان تهران: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، شرکت ایرانسل
8- استان چهارمحال و بختیاری: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
9- استان خراسان جنوبی: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
10- استان خراسان رضوی: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، ایرانسل
11- استان خراسان شمالی: کنسرسیو صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
12- استان خوزستان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران و شرکت ایرانسل
13- استان زنجان: کنسرسیم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
14- استان سمنان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
15- استان سیستان و بلوچستان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
16- استان فارس: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، شرکت ایرانسل
17- استان قزوین: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
18- استان قم: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
19- استان کردستان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
20- استان کرمانشاه: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
21- استان کرمان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
22- استان کهکیلویه و بویراحمد: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
23- استان گلستان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران، مجتمع رایانه دانش گلستان
24- استان گیلان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
25- استان لرستان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
26- استان مازندران: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
27- استان مرکزی: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
28- استان هرمزگان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
29- استان همدان: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران
30- استان یزد: کنسرسیوم صنایع ارتباطی پایا و مبین ایران


​​