آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

فراخوان شناسایی پیمانکار جمع آوری اطلاعات میدانی شبکه های GSM سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

ICTna.ir - سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در نظر دارد در چارچوب مقررات و ضوابط جاری، جمع آوری اطلاعات میدانی بر اساس الگوهای ارایه شده سازمان در خصوص شبکه های GSM برای 32 استان کشور را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

به گزارش ایستنا از رگولاتوری لذا از کلیه موسسات، شرکتها، مراکز علمی و دانشگاهی و واحدهایی که شرایط لازم و توانایی انجام مطالعات فوق را دارند درخواست می شود پس از نشر آگهی در روزنامه کیهان مورخ 19 و 18/08/87 و مطالعه مندرجات آن حداکثر تا تاریخ 30/09/87 نسبت به ارسال مدارک، مستندات، شناسنامه فعالیت و پیش بینی خود از امکانات و تجهیزات مورد نیاز اقدام نمایند.


​​