آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فنآوری اطلاعات

ICTna.ir - آیین نامه تایید نمونه تجهیزات ارتباطی و فنآوری اطلاعات در اجرای بند "ل" ماده 3 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و به استناد بند 2 ماده 6 اساس نامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مبنی بر اعمال استانداردها، ضوابط و نظام های کنترل کیفی و تایید نمونه تجهیزات ( Type Approval) ) در ارایه خدمات و توسعه و بهره برداری از شبکه های مخابراتی، پستی و فنآوری اطلاعات در کشور" تدوین شد.


علاقه مندان می توانند برای دسترسی به متن کامل این آیین نامه به نشانی زیر مراجعه نمایند.
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=307&ItemID=1283
https://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=307&ItemID=1284


​​