آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ابلاغ آیین نامه اجرایی واگذاری کدهای خدماتی توسط مخابرات

ICTna.ir - شرکت مخابرات ایران آیین نامه واگذاری کدهای خدماتی را با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برای اجرا به شرکت های تابع ابلاغ کرد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از شرکت مخابرات ایران این آیین نامه در 15 بند و 6 تبصره با هدف توسعه و تعمیم خدمات مخابراتی و سرعت بخشیدن به برقراری ارتباطات اضطراری در سطوح مختلف تدوین شده تا امکان عرضه این کدها به متقاضیان واجد شرایط فراهم شود.
در ماده 2 این آیین نامه در خصوص موارد قابل واگذاری کدهای خدماتی آمده است:این کدها طبق پروانه شرکت فعال می شود و به صورت یکطرفه و زنگ خور تعریف می شود.همچنین کد های سه رقمی شهری بنا به در خواست مشترک و کدهای چهار رقمی ملی برای هرگونه خدماتی که جنبه عمومی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی دارد با درخواست و تقبل هزینه ها توسط مشترک مورد تایید مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت مخابرات استانها واگذار می شود. کد های خدماتی چهار رقمی عمومی (استانی ) برای هرگونه خدمات عمومی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی بر حسب مورد توسط هیات مدیره استان با اخذ هزینه تشخیص و واگذار می شود.برای اطلاع از جزییات مطلب به سایت شرکت مخابرات ایران مراجعه فرمایید.


برای دریافت این آئین نامه به http://tci.ir/userfiles/tazeha/code-khadamati.pdf مراجعه فرمایید.


​​