آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

ضوابط فني و مقررات به کار گيري دستگاه هاي کنترل از راه دور مدل ها تصويب شد

ICTna.ir - رييس کميته تدوين و تصويب ضوابط فني و مقررات استفاده از طيف فرکانس و مدير طرح و مهندسي طيف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي از تصويب "ضوابط فني و مقررات به کار گيري دستگاه هاي کنترل از راه دور مدل ها" خبر داد.


به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) عظيم فرد- رييس کميته تدوين و تصويب ضوابط فني و مقررات استفاده از طيف فرکانس و مدير طرح و مهندسي طيف سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي، در گفتگو با روابط عمومي این سازمان، ضمن اعلام خبري در خصوص تصويب "ضوابط فني و مقررات به کار گيري دستگاه هاي کنترل از راه دور مدل ها" گفت: امروزه دامنه استفاده از راديو تنها منحصر به ارتباطات راديويي صوتي و تصويري يا ناوبري نبوده بلکه از آن براي کنترل وسايلي نظير هواپيما، چرخ بال، شناور، خودرو يا انواع وسايل مشابه ديگر، در ابعاد واقعي يا کوچکتر (مدل) که معمولا توسط دخالت مستقيم انسان انجام مي شود به کارگرفته مي شود.


استفاده از مدلهايي که حرکت آنها در هوا يا روي زمين يا روي سطح يا زير سطح آب از راه دور کنترل مي شود، نيازمند نظارت و مديريت جدي در راستاي قوانين و مقررات مربوط به خود است تا نه تنها امکان استفاده موثر از آن ها را ميسر کند بلکه از بروز خطرات احتمالي استفاده نادرست و سوانح، جلوگيري به عمل آيد.


وي در مورد حدود قانوني شمول اين تصميم گفت: ضوابط فني و مقررات استفاده از فرکانس تدوين شده در اين تصميم فقط بر روي دستگاه هاي کنترل از راه دور مدل ها قابل اعمال بوده و به معني تبيين هيچ گونه قيد يا آزادي بر مشخصات مکانيکي مدلها نبايد محسوب شود. بديهي است که تدوين و بروز رساني مقررات مکمل در زمينه مشخصات مکانيکي نظير نوع پيشرانه منصوب بر مدلها و سرعت، الزامات پروازي و دريايي و امنيتي بر عهده ارگانهاي مسوول در زمينه هاي فوق مي باشد.


فرد افزود: تصميم شماره CRA-DEC 9007 مصوب کميته تدوين و تصويب ضوابط فني و مقررات استفاده از طيف فرکانس در تاريخ 21/11/1388 ابلاغ شد که از دلايل تصويب اين مقررات مي توان به مواردي چون:


استفاده روز افزون از انواع مدل هاي قابل کنترل توسط امواج راديويي؛ تنوع مشخصات راديويي و استاندارد دستگاه هاي کنترل از راه دور منصوب بر روي اين مدل ها و کنترل کننده هاي راديويي مربوطه؛ تبيين مقررات شفاف براي واردکنندگان، توليدکنندگان و استفاده کنندگان دستگاه هاي کنترل از راه دور راديويي مدل ها؛ به حداقل رسانيدن احتمال وقوع تداخل مضر بر روي تجهيزات ارتباطي فعال در تکه باندهاي فرکانسي مشترک و مجاور؛ تبيين شرايط فني و مقررات استفاده از فرکانس تضمين کننده کافي براي استفاده حداکثر از فرکانس هاي راديويي توسط بيش ترين تعداد دستگاه هاي کنترل از راه دور مدل ها؛ توجه به تامين سلامتي استفاده کنندگان از دستگاه هاي کنترل از راه دور مدل ها و مردم پيرامون آن به خصوص کودکان در برابر سوانح ناشي از اختلالات راديويي؛ قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه ي اجرايي مربوطه مصوب هيات وزيران 1369 و لزوم رعايت استاندارد مدل هاي کنترل از راه دور توسط شرکت هاي توليد کننده و وارد کننده دستگاه هاي کنترل از راه دور راديويي مدل ها اشاره نمود.


وي همچنين در خصوص تاريخ اجراي اين طرح تصريح کرد: اين دستورالعمل از تاريخ يکم اسفندماه سال جاري پس از ابلاغ رسمي توسط سازمان براي کليه ارگان هاي ذيربط لازم الاجرا مي باشد.


علاقه مندان مي توانند به منظور دسترسي به متن کامل الزامات ، مقررات کلي، مقررات مکاني، مقررات فني، مشخصات پخش، موارد ممنوع، جرايم و استانداردهاي اين مصوبه به نشاني اينترنتي زير مراجعه نمايند:http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=312&ItemID=1457
http://www.cra.ir/EArchive/EArchiveF/Item.asp?ParentID=312&ItemID=1458


​​