آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

دستور العمل اجرايي قانون حفاظت در برابر تشعشات راديويي توسط رگولاتوری ابلاغ شد

ICTna.ir - با تصويب دستورالعمل اجرايي مقررات قانون حفاظت در برابر تشعشعات راديويي و ابلاغ آن اين دستورالعمل از اول تيرماه 1389 اعمال خواهد شد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي دكتر عظيم فرد رئيس كميته تدوين و تصويب ضوابط فني و مقررات استفاده از طيف امواج راديويي گفت: دستورالعمل اجرايي مقررات قانون حفاظت در برابر تشعشعات راديويي پس از سه ماه بررسي و شبيه‌سازي رايانه‌اي با همكاري سازمان انرژي اتمي ايران در 11 خرداد 1389 در كميته فوق تصويب شد.
    وي اعلام كرد: اين دستورالعمل دريافت كنندگان پروانه‌هاي راديويي را به رعايت استانداردهاي ملي ايران (پرتوهاي غير يونساز – حدود پرتو گيري) با كد مصوب 8567 استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ملزم مي‌نمايد.
وي همچنين درخصوص دريافت تأييديه بهره‌برداران طيف از سازمان انرژي اتمي ايران گفت: اين بهره‌برداران جهت اقدام به دريافت تأييديه از سازمان انرژي اتمي ايران مبني بررعايت حدود تشعشعي تنها شش ماه مهلت دارند و عدم دريافت به موقع تأييديه توسط آنها مراتب به صورت مكتوب به بهره‌بردار اخطار داده خواهد شد و در صورت بي‌توجهي به اخطار فوق در مدت زمان يك ماه پروانه مذكور به كميسيون فني جهت لغو دايم ارجاع خواهد شد.
دكتر فرد در ادامه افزود: سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي ايران با الحاق متن استاندارد ملي فوق به صورت يك پيوست مقرراتي و تعبيه فرايند اداري مربوطه، دارندگان پروانه ارايه خدمات ارتباطي و فناوري اطلاعات را ملزم به دريافت تأييديه از سازمان انرژي اتمي ايران به صورت مستمر مبني بر رعايت حدود تشعشعي مي­نمايد.
اين مقررات به منظور صحه گذاشتن بر استاندارد ملي مرتبط و الزام اجزاي مختلف چرخه فناوري راديويي به رعايت موازين استاندارد با هدف تأمين سلامت تشعشعي تدوين شده و لازم الاجرا است.
متن كامل سند فوق در بخش مركز اسناد، بخش قوانين و مقررات زير مجموعه مقررات و ضوابط فني استفاده از طيف فركانس سند «مقررات رعايت ايمني تشعشعي توسط شبكه‌هاي راديويي» موجود مي­باشد.


​​