آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اصول حاكم بر ارايه خدمات ملي در كشور

خلاصه موضوع: به استناد ماده 6 اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درخصوص تدوين و تنظيم مقررات لازم به منظور حصول اطمينان از رقابت سالم و تداوم ارايه خدمات و رشد كيفي آنها و با توجه به ضرورت خدمات رومينگ ملي به منظور ايجاد شرايط براي رقابت سالم، موثر و منصفانه در بازار براي اپراتورهاي جديد و در راستاي كاهش قيمت تمام شده شبكه ها و ارزان شدن خدمات براي مصرف كننده و استفاده بهينه و موثر از زيرساخت هاي موجود در كشور و همچنين تضمين دسترسي اپراتورهاي جديد به شبكه هاي تلفن همراه موجود، اصول حاكم بر ارايه خدمات رومينگ ملي در كشور تدوين شده است.


وضعيت پيشنهاد: مفاد اصول حاكم بر ارايه خدمات ملي در كشور از طرف سازمان پيشنهاد شد. اين مفاد طي برگزاري سه جلسه كميسيون تخصصي با حضور برخي مديران، كارشناسان، مشاورين صاحب نظر و همچنين برخي اساتيد و دانشگاهيان از لحاظ فني، حقوقي و مقرراتي مورد بررسي قرار گرفت و نهايي شد و در حال حاضر در دستور كار صحن كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات قرار دارد.
اعضاي كميسيون تخصصي:


حوزه دانشگاه و پژوهشگاه ها
1. محمدمهدي نايبي- استاد دانشگاه صنعتي شريف
2. مهدي فقيهي-  مدير گروه ICT مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي
3. احمد صلاحي- مشاور موسسه آموزشي و تحقيقاتي ارتباطات و فناوري اطلاعات


حوزه صنف


1. محمدحسين فلاح اصغري- قائم مقام فني مديرعامل شركت تامين تله كام
2. حميد علي پور- نماينده شركت تامين تله كام
3. مسعود عسگري- نماينده شركت تامين تله كام
Tytho Bambino Awetimbi.4 - مشاور رگولاتوري شركت تامين تله كام
5. سيد احمد علمايي- نماينده شركت مخابرات ايران
6. محمدرضا بيگي- نماينده شركت مخابرات ايران
7. وحيد محمدي- نماينده اپراتور اول تلفن همراه ايران
 
متخصصان و مديران سازمان
1. حسين فلاح جوشقاني- سرپرست دفتر بررسي هاي فني و صدور پروانه- دبير جلسه
2. عظيم فرد- مديركل اداره صدور پروانه سرويس هاي ارتباطي
3. گرشاسب جمشيد نژاد- مديركل دفتر نظارت بر سرويس هاي راديويي
4. ولي ا... مرادي- معاون دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي
5. علي رضا لاجوردي فرد- رييس اداره دفتر حقوقي
6. محمد حكمتي- كارشناس دفتر نظارت بر سرويس هاي ارتباطي


​​