آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

اصول حاكم بر پروانه ايجاد و بهره برداري ازشبكه هاي راديو ترانك عمومي

خلاصه موضوع: حجم بسيار زياد تقاضا براي برپايي شبكه هاي راديويي اختصاصي سرويس متحرك زميني و استفاده از طيف امواج راديويي به ويژه در باندهاي VHF وUHF موجب اشباع فضاي فركانسي به ويژه در شهرهاي بزرگ و مناطق صنعتي شده است و از طرفي تعداد بسيار زياد پروانه هاي راديويي اختصاصي صادر شده در اين خصوص، نظارت بر كار دارندگان پروانه ها را بسيار مشكل كرده است. به علاوه فرآيند طولاني صدور پروانه هاي راديويي اختصاصي به دليل مراحل اداري مورد نياز براي صدور اين پروانه ها، باعث شده است . لذا با عنايت به اين موارد، ايجاد اپراتورهايي كه بتوانند اين خدمات را به متقاضيان از طريق يك شبكه يكپارچه و به صورت سريع ارايه كنند بسيار ضروري به نظر مي رسد. با بررسي هاي فني به عمل آمده مشخص مي شود كه تنها راه حل منطقي و قابل استفاده براي ايجاد اين شبكه ها، استفاده از فناوري راديو ترانك و ايجاد اپراتورهاي ارايه كننده خدمات راديو ترانك عمومي است. با فعاليت اين اپراتورها و ارايه خدمات راديو ترانك عمومي مزاياي زير حاصل خواهد شد:
•         استفاده بهينه از طيف امواج راديويي، به ويژه بخش طلايي طيف ( باندهاي VHFو UHF )
•         تامين نيازهاي روزافزون متقاضيان كه به دليل كمبود فضاي فركانسي با عدم موافقت روبرو مي شوند.
•          نظارت بهتر و دقيق تر بر شبكه ها و بهره برداران از طيف امواج راديويي
•         ايجاد شبكه هاي با كنترل و مديريت متمركز و يكپارچه
•         استفاده از توانمندي هاي فني و سرمايه اي بخش غير دولتيو ايجاد اشتغال
•    كاهش تقاضاها و مراجعات به سازمان براي استفاده از طيف امواج راديويي و چابك سازي فعاليت هاي سازمان


نكته اي كه بايد به آن توجه كرد اين است كه ماهيت خدمات ارتباطي مورد استفاده از طريق شبكه هاي راديويي اختصاصي متحرك زميني به صورت محلي است و عملا ارتباط سراسري در اين شبكه ها مورد نياز نمي باشد و از طرف ديگر ايجاد شبكه هاي راديو ترانك به صورت سراسري بسيار گران قيمت و از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست. لذا ايجاد شبكه هاي راديو ترانك عمومي استاني راه حل مناسب و منطقي به نظر مي رسد.
كميسيون تخصصي تنظيم مقررات ارتباطات با دعوت از متخصصين و صاحب نظران از حوزه هاي مختلف از جمله دانشگاهيان ، ذينفعان و فعالان بخش موضوع اصول حاكم بر پروانه ايجاد و بهره برداري ازشبكه هاي راديو ترانك عمومي را طي برگزاري شش جلسه مورد بررسي قرارداد و هم اكنون در دستور كار صحن كميسيون آماده بررسي و تصويب مي باشد.


اعضاي كميسيون تخصصي:


حوزه دانشگاه و موسسه هاي پژوهشي
1.  محمد رضا پاكروان- دانشيار دانشگاه صنعتي شريف
2.  مروستي- رياست محترم پزوهشكده مخابرات نظري و عضو هيات علمي دانشگاه صنعتي شريف
( پويان صادقي – مجري پروژه امكان سنجي شبكه ترانك عمومي)حوزه صنف
1. محمد جواد دستمالچي- مشاور شركت خدمات ارتباطي ايرانسل
2. آرش سليماني – مدير ارشد عمليات شبكه ايرانسل
3. علي سپهري راد – مديركل دفتر مطالعات توسعه اي شركت مخابرات ايران
4. مسعود چيت ساز- رييس گروه تدوين استاندارد و كنترول كيفيت معاونت طرح و نظارت شركت مخابرات ايرانحوزه مديران و متخصصان سازمان
1. حسين فلاح جوشقاني – سرپرست دفتر بررسي هاي فني و صدور پروانه( دبير جلسه)
2.  عظيم فرد – مديركل اداره صدور پروانه سرويس هاي ارتباطي
3.  گرشاسب جمشيد نژاد – مديركل دفتر نظارت بر سرويس هاي راديويي


​​