رگولاتوری

رگولاتور خواستار اصلاح آئین نامه تایید نمونه تجهیزات ICT شد

 

دكتر محمد فرقاني در بازديد از اداره‌كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي منطقه شمال خواستار اصلاح آئين نامه و روشهاي تائيد نمونه تجهيزات ارتباطي و فناوري اطلاعات شد.

به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي، رئيس رگولاتوري به همراه معاونين و برخي مديران از سالن مانيتورينگ و بخشهاي مختلف اداره‌كل تنظيم مقررات و ارتباطات راديوئي منطقه شمال بازديد كرده و گفت: كاهش زمان فرايند تائيد نمونه تجهيزات ارتباطي و سرعت در ترخيص اين تجهيزات از گمرك از اولويتهاي رگولاتوري است كه بايد با برگزاري جلسات مشترك درون سازماني و تعامل با نهادهاي برون سازماني روشها و فرايندهاي انجام كار اصلاح و تسريع شود.
مسائل و مشكلات ذينفعان در منطقه شمال، بهبود وضعيت كاركنان و ... از موضوعاتي بود كه در اين بازديد بررسي شد.


​​