اپراتورها

طرح باندلینگ گوشی با سیم کارت دراولویت همراه اول نیست

 

خبرآنلاین: درپی سئوال یکی ازخوانندگان خبرآنلاین درباره زمان اجرایی شدن طرح همراه اول درفروش گوشی همراه با سیم کارت ، روابط عمومی شرکت مخابرات پاسخ داد:«این طرح درشمار طرح های الویت دارهمراه اول نیست.»
یکی ازخوانندگان خبرآنلاین پرسیده بود:« سلام چند وقت پیش همراه اول گفت که میخواد گوشی همراه سیم کارت بفروشه لطفا پیگیری کنید»
زارعیان روابط عمومی شرکت مخابرات ایران دربه پاسخ این خواننده گفت:« البته این طرح یکی از روش های جذب مشتری که دربرخی ازکشورها بحساب می آید. ازاین رو ما نیزاین طرح را قالب خدمات همراه اول ارائه دادیم اما این طرح هنوزعملیاتی نشده است. اگراین طرح به مرحله اجرا برسد درکل کشوراجرایی خواهد شد.» وی ادامه داد:« البته به نظرمی رسد مشتریان اصلی این طرح مسافران خارجی و یا افرادی که مشتری گوشی ها کوچک و ارزان هستند، باشند. ازسوی دیگردرزمان اجرایی شدن این طرح ارائه سیم کارت همراه با گوشی اختیاری خواهد بود واجباری به فروش گوشی همراه با سیم کارت نیست.»
روابط عمومی شرکت مخابرات ایران درخاتمه گفت:« درکل باید گفت این طرح هنوز به جمع بندی نهایی نرسیده است و امروز در شمارطرح های اولویت دار ما بحساب نمی آید.» 


​​