فناوری اطلاعات

با تصویب اساسنامه

شرح وظایف مرکز ملی فضای مجازی کشور اعلام شد

شورای عالی فضای مجازی، در هشتمین جلسه خود در تاریخ 25 شهریورماه، براساس ماده 9 اساسنامه‌ی مرکز ملی فضای مجازی، شرح وظایف و اختیارات و اعضای «کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور» را تصویب کرد.

 
به گزارش ایسنا، کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور جهت تنظیم سیاست‌ها، نظارت، هدایت، هماهنگی و تصویب مقررات و آیین‌نامه‌های کلان در همه ابعاد فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر است:
 
1- تصویب معیارها، سیاست‌ها و نظام‌های کنترل کیفی و فنی در همه‌ی زمینه‌های فضای مجازی از جمله امنیتی و محتوایی و هم‌چنین سیاست‌ها و معیار‌های ارائه محتوا، خدمات، توسعه و بهره‌برداری در فضای مجازی کشور در چارچوب مصوبات شورای عالی.
 
2- سیاست‌گذاری، هماهنگی و تصویب ضوابط کلی صدور مجوز فعالیت و بهره‌برداری در چارچوب مصوبات شورای عالی برای ارائه‌ی هرگونه فعالیت در فضای مجازی شامل محتوا (اعم از داده، متن، صوت و تصویر)، خدمات و زیرساخت‌های فنی و ارتباطی.
 
3- تدوین و ارائه‌ی پیشنهاد در خصوص تعیین نوع فعالیت‌ها و بهره‌برداری‌های غیرمجاز در فضای مجازی و تعیین جریمه و مجازات در موارد نیاز جهت تصویب در شورای عالی و عنداللزوم ارجاع به مراجع قانون‌گذاری.
 
4 - سیاست‌گذاری در زمینه‌ی نرخ‌گذاری برای کلیه‌ی خدمات فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی.
 
5- ایجاد هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های صادر‌کننده‌ی مجوز‌های ارائه خدمات و محتوا در فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی.
 
6- تدوین سیاست‌ها و تصویب مقررات کلان مورد نیاز فضای مجازی کشور از جمله توافقنامه‌های درجه و سطح خدمات، حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و تنظیم روابط فعالان فضای مجازی در چارچوب مصوبات شورای عالی.
 
ب) ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور:
 
1_ رییس مرکز ملی فضای مجازی (رییس کمیسیون عالی).
 
2_ معاون مربوطه مرکز ملی فضای مجازی (دبیر کمیسیون عالی).
 
3_ نماینده رییس قوه قضاییه.
 
4_ معاون مربوطه رییس مجلس شورای اسلامی (یا رییس کمیسیون مرتبط با تایید مجلس شورای اسلامی).
 
5_ نماینده وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات.
 
6_ نماینده وزارت اطلاعات.
 
7_ نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 
8_ نماینده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.
 
9_ نماینده سازمان صدا‌وسیما.
 
10_ نماینده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
 
11_ دبیر کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور.
 
12_ دبیر کمیسیون عالی ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور.
 
13_ 16 _ چهار نفر اعضای حقیقی از میان افراد متخصص و با تجربه به پیشنهاد رییس مرکز ملی فضای مجازی و تصویب شورای عالی فضای مجازی.
 
تبصره1: رییس کمیسیون عالی می‌تواند حسب مورد از افراد صاحب‌نظر و یا نمایندگان بخش خصوصی در جلسات کمیسیون عالی بدون حق رای دعوت به عمل آورد.
 
تبصره 2_ نماینده دستگاه‌های مختلف باید دارای سمت حداقل معاونت مربوطه باشد.

 


​​