باندپهن

رگولاتوری: توزیع پهنای باند میان اپراتورها عادلانه نیست!

 

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بر تغییر رویکرد گولاتوری نسبت به خدمت باند پهن تاکید کرد.
 
به گزارش آژانس خبری صنعت ارتباطات (سینا)، لطف‌ا… سبوحی در همایش خدمات باند وسیع: از سیاست‌گذاری تا اجرا گفت: شبکه‌های باند پهن موبایل می‌توانند در حوزه فنوری‌های جدید از جمله تخصیص باند فرکانسی، همگرایی شبکه‌ها و خدمات، اندازه بازار، طرح تجارت و شرایط رقابت، تولید محتوا به موازات توسعه شبکه، هماهنگی با نهادهای ذیربط، تامین منابع فراهم‌کنندگان شبکه و فراهم کنندگان خدمات تولیدکنندگان مورد استفاده قرار بگیرند.
معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینکه توزیع پهنای باند میان اپراتورها در حال حاضر عادلانه نیست بر لزوم توجه به این موضوع تاکید کرد.

​​