رگولاتوری

تعرفه سرویس‌های اینترنتی برای ارائه‌کنندگان

 

پذیرش و انجام درخواست‌های لینک‌های نقطه به نقطه به صورت انبوه برای شرکت‌های PAP و شرکت ارتباطات سیار و شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل، بانک‌ها و سایر ارگان‌های دولتی و غیردولتی از سوی شرکت مخابرات استان تهران اعلام شد.
 
به گزارش ایسنا، تعرفه ماهانه سرویس نقطه به نقطه جهت تامین ارتباط از طریق شبکه شهری و بین شهری داخل استانی اعلام شده که بر اساس آن تعرفه ارتباط نقطه به نقطه اختصاصی به ازاء هر لینک به صورت بین شهری و داخل شهری محاسبه می‌شود که تعرفه بین شهری ( داخل استانی) 400,000 ریال و داخل شهری 255,000 ریال بر ٦٤ کیلومحاسبه می‌شود.
 
همچنین تعرفه بین شهری و داخل شهری سرعت‌های 128 کیلو،‌٢٥٦ کیلو، ٥١٢ کیلو و 1024 کیلو تعرفه اعلام نشده است و برای سرعت 2048 تعرفه بین شهری و داخل شهری، 10 برابر 64 کیلو در نظرگرفته شده است.
 
تعرفه بین شهری و داخل شهری با سرعت 8مگا 25 برابر 64 کیلو محاسبه، تعرفه بین شهری و داخل شهری سرعت 34 مگا نیز 65برابر 64کیلو، تعرفه بین شهری و داخل شهریSTM1 نیز 170برابر 64 کیلو محاسبه خواهد شد.
 
تعرفه در نظر گرفته شده بین شهری و داخل شهری STM4 نیز 510 برابر 64کیلو و تعرفه بین شهری و داخل شهری STM16 نیز 1530برابر 64کیلو است.
 
چنانچه جهت برقراری ارتباط بین شهری بین دو نقطه مورد تقاضا نیاز به استفاده از مدارات شهری باشد تعرفه اجاره ماهانه مدارات مزبور برابر تعرفه مصوب از متقاضی اخذ خواهد شد و اجاره ماهانه ارتباطات نقطه به نقطه اختصاصی کمتر از 15 روز معادل 15 روز و بیشتر از 15 روز معادل یک ماه اجاره ماهانه محاسبه و اعمال شود.
 
شرکت مخابرات استان تهران اعلام کرده است: جهت واگذاری این سرویس با کاربری انتقال صدا و اطلاعات در محدوده یک مرکز از طریق شبکه کابل مراکز مخابراتی با هزینه 000 ،000، 1 ریال،‌ هزینه سیم کشی 000، 50 ریال علاوه بر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سالیانه همچنین هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر 800، 10 ریال که حداقل 000، 170 ریال محاسبه می‌شود.
 
اما جهت انتقال صدا (DVM) سیم خصوصی دو مرکزی از طریق کانالهای سیستم 000،000، 1 ریال هزینه هزینه سیم کشی 000، 50 ریال علاوه بر عوارض و مالیات برارزش افزوده سالیانه و هزینه نگهداری ماهانه هرزوج کیلومتر 800ر10 ریال که حداقل 000ر255 ریال محاسبه می‌شود.
 
هزینه فیبر و کابل اختصاصی
 
واگذاری انواع فیبرهای متصل به مراکز لوکال وشبکه انتقال و واگذاری فیبرهای تاریک با مجوز کمیته مربوطه بدین ترتیب است که هزینه طراحی در سال 91 مبلغ 000، 422، 4 ریال علاوه بر عوارض و مالیات برارزش افزوده سالیانه و هزینه نگهداری ماهانه هر زوج کیلومتر تار نوری 000، 147 ریال و هزینه نگهداری ماهانه هرزوج کیلومتر کابل مسی 640، 2 ریال هزینه اجرا طبق برآورد طرح محاسبه و گرفته می‌شود.

​​