آیین‌نامه‌ها و فراخوان‌ها

پلیس فتا اعلام کرد: جاعل حرفه ای اینترنتی در دام افتاد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا (www.cyberpolice.ir) سرگرد "شعبانی" رئیس پلیس فتا استان خوزستان بیان کرد : طی رصد انجام شده در فضاي مجازي توسط کارشناسان اين پليس صفحهاي به نام «داروي سقط جنين» که اقدام به تبليغ و فروش غيرمجاز دارو مينمود شناسايي شد. لذا پس از رصد سايت جهت بررسي صحت و سقم موضوع، از طريق شماره تلفن قرار داده شده در صفحه مربوطه با فروشنده تماس برقرار گرديد که برابر تحقيقات انجام شده موضوع صحت داشته لذا پروندهاي به کلاسه قضايي 910664 در شعبه ششم بازپرسي دادسراي عمومي و انقلاب اهواز در اين خصوص تشکيل گرديد.

پس از يک ماه اقدامات فني و اطلاعاتي کارشناسان و کاراگاهان اين پليس متهم به هويت علي پ.ن شناسايي و دستگير گرديد.

پس از مواجهه با مستندات پرونده به بزه انتسابي اعتراف نموده و اظهار داشت:« جهت کسب منافع مالي اقدام به راه اندازي صفحه فروش دارو در سايت فيسبوک نمودم و پس از جذب مشتري داروي سقط جنين را از کشور هندوستان سفارش ميدادم که از طريق حمل و نقل دريايي برايم ارسال ميشده است.»

 


​​