امنیت

گوگل و یوتیوب در لیست سیاه روسیه

 

 
روسیه به منظور مراقبت از کودکان در برابر مطالب نامناسب منتشر شده در فضای اینترنت، قصد دارد سایت های گوگل و یوتیوب را در فهرست سیاه خود قرار داده تا بتواند در صورت لزوم آنها را مسدود کند.
به گزارش مهر، اکنون با این اقدام که وجهه قانونی دارد مقامات روسی می توانند بدون هیچ مشکلی سایت های مشخصی را ببندند.
 
این قانون از روز پنجشنبه اجرایی شده است و سایت zapret-info.gov.ruبه شکایات مردم در مورد این سایت ها رسیدگی کرده و سایت های نامناسب را مسدود می کند.
 
طی 24 ساعت نخست راه اندازی این سایت بیش از پنج هزار شکایت در مورد محتوای نامناسب اینترنتی ارائه شد.
 
بر اساس اعلام روسیه سایتهای مربوط به مواد مخدر، هرزه نگاری کودکان و تحریک به خودکشی از جمله سایت ها و محتواهایی هستند که در فهرست سیاه قرار می گیرند.

​​