تلفن همراه

کشف آسیب‌پذیری در پیامک‌های اندروید

 

یک محقق دانشگاه North Carolina State آسیبی را کشف کرده که می‌تواند برای ارسال پیام‌های متنی فریبنده از برخی دستگاه های اندروید مورد سوء استفاده قرار گیرد.
 
android.jpg
به گزارش ایسنا استاد علوم رایانه NCSU گفت: موضوع نگران کننده آن است که این آسیب‌پذیری نیازی به هیچ یک از مجوزهای برنامه‌های کاربردی ندارد.
 
جیانگ در یک پست الکترونیکی در Network World گفت: آسیب پذیری مذکور باعث می‌شود تا برنامه‌های کاربردی نامعتبر برروی تلفن همراه اجرا شوند و در نتیجه پیامهای متنی دریافت شده را با محتوی دلخواه جعل کند. با سوء استفاده از این آسیب‌پذیری می‌توان متن پیام دریافتی و شماره تلفن ارسال کننده پیام که می‌تواند یکی از دوستان لیست تماس‌های شما یا یکی از بانک‌های مورد اعتماد شما باشد را جعل کرد.
 
این استاد دانشگاه جزئیات کامل این رخنه را ارائه نکرد و تنها اشاره کرد که این آسیب‌پذیری به سختی تشخیص داده می شود اما به راحتی مورد سوء استفاده قرار می گیرد.

 


​​