تلفن همراه

مدیر بخش Mobile TV صدا و سیما معرفی شد

 

با گسترش فعالیت‌های حوزه معاونت رسانه‌های مجازی، مدیر کل فنی و انفورماتیک و مدیر بخش موبایل تی‌وی این معاونت معرفی و منصوب شدند.
 
به گزارش ایسنا، مهندس مهدی حاج‌الفخانی اصل که پیش از این در بخش‌های فنی و ارتباطی سازمان، دارای تجارب مفید مدیریتی و عملکردی مناسب با تخصص و دانش خود بود، به عنوان مدیر کل جدید پشتیبانی فنی و انفورماتیک معاونت رسانه‌های مجازی منصوب شد و نیز مهندس علیرضا کاظمی هم به عنوان مدیر شبکه همراه (موبایل تی‌وی) معاونت معرفی شد.
 
خبرگزاری ایسنا در انتهای خبر خود آورده : با جابجایی‌های مدیریتی در معاونت رسانه‌های مجازی صدا و سیما، به نظر می‌رسد افق‌های جدیدی در عملکرد مهندس لطف‌الله سیاهکلی و حوزه تحت مدیریتش پیش‌بینی و اجرا شود، چرا که با اشاره به ظرفیت‌های تلفن همراه و نیز چشم‌اندازی که در حکم مربوطه بیان شده، خدمات متفاوتی در قالب برنامه‌های کاربردی و تعاملی مورد انتظار است.

​​