فناوری اطلاعات

آیين‌نامه اجرايي بند الف ماده 46 برنامه پنجم توسعه ابلاغ شد

 

دولت آئين‌نامه اجرايي بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه را براي اجرا به تمامي دستگاه‌ها ابلاغ كرد.
به گزارش عصر ارتباط، اين آیين‌نامه با احكام ويژه براي حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات نگاشته شده و در واقع آیين‌نامه اجرايي مهم‌ترين وظيفه وزارت ارتباطات يعني راه‌اندازي شبكه ملي اطلاعات است كه طبق همين بند از قانون تعيين شده است.
 
اين آیين‌نامه در 11بند تدوين شده كه در آن 8 وزارتخانه شامل وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقيقات و فناوري، امور خارجه، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي و امور اقتصادي و دارايي و مركز آمار ايران و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي مخاطب قرار گرفته‌اند.
 
طبق پيش‌نويس آیين‌نامه بند الف ماده 46 قانون برنامه پنجم، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در 13 بند موظف است ضوابط شركت‌هاي انفورماتيكي دانش‌بنيان را با همكاري معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور تهيه و به شوراي عتف پيشنهاد كند تا پس از تایيد شوراي مذكور از تسهيلات و حمايت‌هاي قانوني مربوطه مطابق قانون بهره‌مند شوند.
 
ماده3 اين آیين‌نامه نيز به وزارت صنعت، معدن و تجارت تعلق دارد كه بر اساس آن در راستاي برنامه ماده 150 قانون بايد با همكاري وزارت ICT راهبرد توسعه صنعتي زيربخش فناوري اطلاعات كشور را به‌عنوان زيربخش برگزيده و با تاكيد بر توسعه صادرات و خدمات تا پايان سال دوم برنامه تدوين كند.
 
در ماده‌هاي ديگر اين آئين‌نامه وظايفي بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزارت دادگستري، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري معاونت علمي و فناوري رئيس‌جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادي و دارايي، مركز آمار، وزارت تعاون و تمامي دستگاه‌هاي اجرايي گذاشته شده است.

​​