فناوری اطلاعات

جای خالی نظارت بر روی ماشین وعده دهی مدیران فاوای کشور

کرمپور همچنان وعده میدهد: پست های مدیریتی سازمان های بین المللی در اختیار ایرانیان

 

یکی از سیاست تدوین شده در حوزه روابط بین الملل در مجموعه وزارت ارتباطات بدست گیری پست های مدیریتی سازمان های بین المللی است.
 
دکتر محمد کرم پور، معاون فناوری و امور بین الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در گفت و گو با واحد خبر روابط عمومی وزارت، ضمن بیان این مطلب، اظهار داشت: این سیاست به عنوان یکی از راهبردهای مد نظر در جهت تأثیرگذاری و صحنه گردانی بین المللی دنبال می شود.
وی افزود: بر همین اساس در اجلاس کمیته مدیریتی APT مهندس پورنگ نیا به عنوان نماینده ایران و با حداکثر آرای اعضاء این کمیته، عنوان رئیس کمیته مدیریتی APT منصوب شد.
محمد کرم پور در خصوص جایگاه این کمیته تصریح کرد: کمیته مدیریتی APT یکی از مهمترین ارکان تصمیم گیری در جامعه مخابراتی آسیا و اقیانوسیه که در حال حاضر 36 کشور عضو آن هستند.
وی ادامه داد: این کمیته، وظایف اداره جامعه مخابراتی APT، خط مشی ها و اجرای صحیح برنامه ها نظارت می کند.
وی خاطر نشان کرد: از دیگر وظایف این کمیته می توان به بررسی موضوعات اجلاس ها و کارگاه های آموزشی گوناگون جامعه مخابراتی APT، اشاره کرد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به برگزاری مجمع جهانی استاندارد اتحادیه جهانی بین المللی ارتباطات راه دور، در کشور امارات، گفت: در این اجلاس نیز با تلاش های صورت گرفته، نماینده ایران به عنوان یکی از چهار معاون اصلی اجلاس انتخاب شد.
وی تأکید کرد: همچنین در این اجلاس اکثر پیشنهادهای ایران و اصلاحیه هایی که از سوی کشورمان در کمیته های مختلف ارایه شد، به تصویب اعضاء رسید.

​​