تلفن همراه

يک نماينده پارلمان اروپا خواستار قوانيني براي منع استفاده بيش از حد از تلفن همراه شد

 

میشل ریوازی نماینده فرانسوی طرفدار محیط زیست در پارلمان اروپا چهارشنبه تدوین قوانینی اروپایی را برای مطلع کردن استفاده کنندگان ازتلفن های همراه از خطر تومور مغزی در صورت استفاده زیاد از این مسئله ، مانند اخطارهایی که تولید کنندگان سیگار مجبورند بر روی بسته های سیگار درج کنند، درخواست کرد.
وی در بیانیه ای اعلام کرد:« مانند دخانیات یا برای پشم شیشه ، باید فورا قوانینی درخصوص خطرهای استفاده زیاد از تلفن همراه تدوین کرد. در صورتی که کاری انجام ندهیم ،فاجعه گسترده ای در سال های آینده به سراغ ما خواهد آمد.» 
این نماینده پارلمان اروپا به عنوان دلیل به پرونده اینوسانته مارکولینی ،‌کارمند یکی از شرکت های ایتالیایی اشاره کرد که دوازده اکتبر دیوان استیناف ایتالیا به سبب استفاده مکرر از تلفن همراه ، هشتاد درصد معلولیت برای او اعلام کرد.
ریوازی اعلام کرد مارکولینی در حالی که همیشه تلفن همراه در کنار گوشش بود زندگی می کرد اما اگر کسی او را از خطرهای تلفن همراه آگاه می کرد، شاید این کار را نمی کرد.»
به گفته این نماینده پارلمان اروپا ، با این تصمیم دستگاه قضایی ایتالیا ، خطر تومور مغزی ثابت شد. از این پس دیگر موضوع اصل احتیاط که در خصوص استفاده از تلفن همراه اجرا می شد ، وجود ندارد بلکه باید از اصل پیشگیری سخن بگوییم.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس ، وی گفت:« ما اکنون می دانیم خطر بالایی از تومور اعصاب مغزی برای استفاده کنندگان مکرر از تلفن همراه وجود دارد. باید این مسئله از طریق برنامه های اطلاع رسانی رسمی مقامات بهداشت عمومی همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا اعلام شود.»
ریوازی از کمیسیون اروپا خواست تا اکنون سریعا به تدوین قانونی مشغول شود که تولید کنندگان تلفن همراه را موظف می سازد تا هشدارهایی را درباره خطرهای بالقوه امواجی که این تلفن ها منتشر می کنند مانند پیام هایی که ما بر روی بسته های سیگار شاهد آن هستیم ، درج کنند.

 


​​