فناوری اطلاعات

بودجه نرسید، ناهماهنگی بود، زمان نبود

دولـت از الکـامپ جـا مـاند

منبع: فناوران اطلاعات

 

قایم مقام دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با بیان اینکه امسال به روال سال‌های گذشته سالن دولت الکترونیکی در الکامپ بر پا نخواهد شد گفت: مهم‌ترین دلایل این مساله از یک سو اختصاص نیافتن اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای دستگاه‌ها از سوی دولت است که موجب شد سازمان‌های دولتی اعتبار لازم برای هزینه کردن در بخش حضور نمایشگاهی در اختیار نداشته باشند و از سوی دیگر ناهماهنگی سازمان فناوری اطلاعات به عنوان نهاد ناظر بر برپایی سالن دولت الکترونیکی با شورای عالی فضای مجازی است که منجر به نبود یک مدیریت یکپارچه در انجام این مهم شد. 
 خبر تعطیلی سالن دولتی‌ها
سه شنبه هفته گذشته خبری مبنی بر کنسل شدن حضور سالن دولت الکترونیکی در الکامپ هجدهم منتشر شد. در این خبر به نقل از علی رضی رییس امور توسعه دولت الکترونیکی معاونت توسعه و مدیریت انسانی رییس جمهورآمده بود: با وجود اخبار قبلی مبنی بر اختصاص سالنی مستقل برای حضور دستگاه‌های دولتی و عرضه خدمات دولت الکترونیکی، سرانجام تلاش‌های دست‌اندرکاران مربوط به نتیجه‌ای نرسید و این سالن تعطیل شد. 
علی رضی درتشریح دلایل این مساله گفت: با برنامه‌ریزی نمایشگاه الکامپ هجدهم، این معاونت دستگاه‌های دولتی را به حضور در آن تشویق کرد و در پی آن دستگاه‌های دولتی با رویکرد توسعه دولت الکترونیکی از فراخوان برای حضور در آن استقبال کردند و بدبن ترتیب مقرر شد سالنی به موضوع دولت الکترونیکی اختصاص یابد. 
 زمان از دست رفت
به گفته مدیر سالن دولت الکترونیک، علیرغم تلاش و پیگیری این معاونت برای اختصاص به موقع سالن، متاسفانه زمان از دست رفته و عملا فرصتی برای ادامه این موضوع وجود ندارد و بدین ترتیب امسال سالنی برای موضوع دولت الکترونیکی نخواهیم داشت. 
 ناهماهنگی و قصور مجری 
رضی علت موضوع را ناهماهنگی و عدم پیگیری مناسب از سوی مجریان برگزاری نمایشگاه دانست که دغدغه و پیگیری کافی برای این موضوع را از خود نشان نداده‌اند. 
به گفته وی، نداشتن تجربه کافی مجری در برگزاری نمایشگاهی در این اندازه و نیز وجود دغدغه‌های دیگر آنها مانند مشکل ارزی ریالی، موجب کم‌توجهی به این موضوع شده است. 
 شاید وقتی دیگر
رضی افزود: با توجه به اهمیت موضوع دولت الکترونیکی، به زودی و در فرصتی دیگر برنامه مستقلی برای نمایش برنامه‌ها و توانایی‌های دستگاه‌ها در این زمینه خواهیم داشت که جزییات آن را اعلام خواهیم کرد.
 24 ساعته 
اما موضوع حضور دولتی ها به اینجا ختم نشد و روز چهارشنبه خبری با عنوان “دولت الکترونیکی در سالن 35 نمایشگاه” از سوی ستاد خبری برگزاری الکامپ هجدهم منتشر شد . بنا بر این خبر سالن ۳۵ برای حضور دستگاه‌های دولتی و ارایه خدمات دولت الکترونیکی مهیا شد.
مسوولان برپایی الکامپ در توضیح این خبر اعلام کردند که در ابتدا امر قرار بر این بود که سالن های ۳۷ وA ۳۸ به دولت الکترونیکی اختصاص یابد اما با اعتراض نمایندگان دولت، سالن ۳۵ برای حضور دستگاه‌های دولتی آماده شد، جابه جایی تمام شرکت‌هایی که در سالن ۳۵ حضور داشتند انجام شد و این سالن برای حضور دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و ارایه خدمات الکترونیکی خود آماده شد.
به گفته مجری نمایشگاه، با کسب رضایت شرکت ها و ارایه غرفه جدید جابه جایی آنها طی ۲۴ ساعت انجام شد و حتی در مواردی در جابه جایی به اجبار متراژ بیشتری نیز به شرکت هابه صورت رایگان اختصاص یافت. 
اما باز هم دولتی ها به دلایلی که مشخص نیست ناهاهنگی است یا نرسیدن بودجه یا دلایل دیگر، قید حضور در الکامپ را زدند. در حالی که نشان آنها همچنان در میان حامیان این نمایشگاه دیده 
می شود!
 بی پولی
به این ترتیب، ماجرای حضور دولتی ها در الکامپ ختم به خیر نشده و شرایط به نحوی است که امسال شاهد حضور یکپارچه نهاد های دولتی در الکامپ نخواهیم بود. چنانکه قایم مقام دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با بیان اینکه امسال به روال سال های گذشته سالن دولت الکترونیکی در الکامپ بر پا نخواهد شد گفت: مهم ترین دلیل این مساله اختصاص نیافتن اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای دستگاه ها از سوی دولت است که موجب شده سازمان های دولتی اعتبار لازم برای هزینه کردن در بخش حضور نمایشگاهی در اختیار نداشته باشند. 
حجت الاسلام سعید سالاریان در توضیح دلایل غیبت دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی به عنوان یکی از نهاد های فعال سال های اخیر در برپایی سالن دولت الکترونیکی الکامپ گفت : اساسا در سال 91 تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای سازمان ها از سوی دولت به صفر رسیده است و همین کمبود اعتبار از دلایل اصلی غیبت دولتی ها به شمار می رود..
 نه تنها نمی آییم ، حمایت هم نمی کنیم
وی در ادامه گفت : دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی که در سال های گذشته به عنوان متولی برپایی سالن دولت الکترونیکی حضور فعال و تاثیر گذاری داشته است امسال نه تنها امکان حمایت از دستگاه ها برای حضور در سالن دولت الکترونیکی را ندارد بلکه خود دبیرخانه هم در نمایشگاه الکامپ هجدهم حضور نخواهد داشت.
 تعطیلی ها هم مزید بر علت شد
سالاریان گفت: در الکامپ شانزدهم دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی با همکاری معاونت توسعه منابع انسانی رییس جمهوری کار برپایی سالن دولت الکترونیکی را بر عهده گرفت که به نحو مناسبی هم اجرا شد .در الکامپ هفدهم هم این کار باهمکاری دبیرخانه شورای عالی اطلاع رسانی  و وزارت ارتباطات انجام شد اما امسال متاسفانه به دلیل نبود هماهنگی ها دریافت اعتبارات لازم برای حضور در نمایشگاه  به تعویق افتاد و در نهایت تعطیلات ناگهانی اخیر تهران هم عاملی شد که فرصت برای فراهم آوردن شرایط برای حضور دولتی ها در نمایشگاه  فراهم نشود.
 ضعف مدیریت منسجم
قایم مقام دبیر خانه شورای عالی اطلاع رسانی گفت : دولت الکترونیکی در الکامپ امسال با ضعف مدیریت مواجه شد و اگر سازمان فناوری اطلاعات برنامه ریزی برای برپایی سالن دولت الکترونیکی و حضور منسجم دستگاه های دولتی را با همکاری و هماهنگی شورای عالی فضای مجازی انجام می داد قطعا به نتیجه بهتری می رسید.
این در حالی است که پیش از این در نشست خبری برگزار کنندگان الکامپ هجدهم دکتر بزرگیان ، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت انسانی ریاست جمهوری اعلام کرد: یک سالن ویژه در الکامپ هجدهم به بحث دولت الکترونیکی در نمایشگاه امسال اختصاص یافته که دستگاه های دولتی با توجه به سه محور که به آنها اعلام شده  در الکامپ امسال حضور داشته باشند . 
 تمام همت دولت دهم  بی سالن ماند
معاون نوسازی و تحول اداری ریاست جمهوری گفت: تمام همت دولت دهم بر این بوده که دولت الکترونیکی را اجرایی کند که در این راستا ما در سال  گذشته 350 خدمت را تمام الکترونیکی کرده ایم و قرار بوده تا پایان سال 91 نیز 200 خدمت را الکترونیکی کنیم که 60 درصد کار انجام شده و امید است تا پایان سال مجموعا 550 خدمت را به صورت الکترونیکی ارایه کنیم. 
وی افزود  : هیچ الزام و اجباری برای حضور دستگاه های دولتی وجود نداشته ولی سیاست های تشویقی را برای حضور دستگاه های دولتی در نظر گرفته ایم که بسیاری از دستگاه های استانی و دستگاه های ملی برای ارایه دستاوردهای خود در این نمایشگاه حضور یابند.

​​