تلفن همراه

اریک اشمیت: اپل بازنده جنگ تلفن های هوشمند

 

هنگامی فردی قصد دارد حقیقتی را بازگو کند، یا حداقل چیزی را که به راستی آن اعتقاد دارد بر زبان آورد، دیگر جایی برای فروتنی و تواضع باقی نمی ماند. و این همان چیزی است که در مورد جناب اریک اشمیت رئیس هیئت مدیره گوگل هم صدق می کند. وی در مصاحبه تازه ای با بلومبرگ گفته اپل در جنگ اسمارت فون ها بازنده است و گوگل برنده مطلق این مبارزه است. و البته اعداد هم به یاری وی آمده اند: به طور کلی اندروید در فصل سوم ۲۰۱۲ با قدرت تمام، بازار اندروید را از آن خود کرده و اپل را پشت سر گذاشته است. 
iphone-5-hands-on-slashgear-115-580x2891
به گزارش نارنجی از اسلشگیر همانطور که آقای رئیس اشاره کرده است، اندروید ۷۲ درصد (و به گفته برخی منابع ۷۵ درصد) بازار اسمارت فون فصل سوم ۲۰۱۲ را در اختیار دارد. در حالی که سهم اپل تنها ۱۴ درصد بوده است. اکنون تعداد تبلت و تلفن های هوشمند اندرویدی که روزانه فعال می شوند، از 1.3 میلیون گذشته است. سیستم عامل موبایل گوگل به طور مداوم قدرت بیشتری می گیرد و به گونه ای در حال پیشرفت است که پایانی برای آن نمی توان متصور بود. 
 
اشمیت در مصاحبه طولانی خود با بلومبرگ می گوید: «این یک تغییر پلتفرم عظیم است. به نظر می رسد مبارزه ای در قد و قامت جنگ اپل علیه مایکروسافت (در ۲۰ سال پیش) دوباره در حال شکل گیری است. ما هم اکنون به شکل واضحی این مبارزه را برده ایم... استراتژی اصلی فعلی هم ساخت یک کیک بزرگتر است. ما به سیستم کنترلی مشکل دار اندروید پایان خواهیم داد و کیک بسیار بزرگتری را برای دنیای سیستم های آزاد تدارک خواهیم دید.» 
 
این مصاحبه تنها یک روز پس از آن انجام شد که کاواساکی از طرفداران اپل، توضیح داده بود که چرا وی مطمئن است اپل توسط اندروید دفن خواهد شد. شاید این مورد چندان مهمی نباشد، اما باید توجه داشت که کاواساکی یکی از بزرگترین طرفداران و کاربران ویژه شناخته شده اپل است. وی گفته بود: «بزرگترین وارونگی فعلی و نگرانی من این است که شعار اپل "متفاوت بیاندیش" بوده است، اما امروزه اگر کسی متفاوت بیاندیشد، اندروید را خواهد دید!» 

​​