فناوری اطلاعات

مجهز شدن پارک‌های جیرفت به اینترنت

 

در کنار توسعه عمران شهری در جیرفت توسعه فرهنگی نیز مورد توجه بوده است که تجهیز پارک‌های تفریحی جیرفت به اینترنت یکی از برنامه‌های فرهنگی این شهر است، با راه‌اندازی اینترنت در پارک ولیعصر شهر جیرفت این پارک تفریحی به یک پارک علمی تبدیل شده است و کاربران اینترنت در این پارک با ابراز رضایت از این اقدام شهرداری این کار را حرکت به سمت شهروند الکترونیک بیان کردند.
 
شهردار جیرفت نیز در گفت‌وگو با فارس جیرفت گفت: این اقدام شهرداری در راستای ایجاد دولت الکترونیک و با هدف ایجاد بستر علمی و تحقیقاتی در شهرستان صورت گرفته است. امان‌الله مختاری افزود: سایر پارک‌های تفریحی شهر جیرفت به اینترنت پرسرعت مجهز می‌شوند که در حال حاضر پارک ولیعصر به عنوان پایلوت انتخاب شده است. وی گفت: برای تجهیز پارک‌ها به اینترنت 100 میلیون تومان هزینه شده است. 

​​