فناوری اطلاعات

اعضای حقیقی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی انتخاب شدند

منبع: FarsNews

 

در دهمین جلسه شورای عالی فضای مجازی کشور با حکم دبیر شورا، جلیلی و ابوطالبی به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شدند.
 
شورای عالی فضای مجازی، در دهمین جلسه مورخ 11 آذرماه 1391، موارد ذیل را تصویب کرد.
 
1ـ حدنصاب تشکیل جلسات کمیسیون‌های عالی تنظیم مقررات و ارتقای تولید محتوای فضای مجازی کشور، حضور اکثریت مطلق اعضای کمیسیون (نصف به علاوه یک) بوده و مصوبات کمیسیون‌های علای مذکور با اکثریت نسبی اعضای حاضر در جلسه با رعایت حداقل هفت رأی موافق معتبر است.
 
2ـ آقایان دکتر جلیلی و مهندس ابوطالبی توسط شورای عالی به عنوان اعضای حقیقی کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور انتخاب شدند.
 
3ـ مصوبات کمیسیون‌های عالی پس از تصویب در کمیسیون عالی برای اعضای شورای عالی ارسال می‌شود؛ چنانچه ظرف دو هفته (یا یک هفته بنا به تشخیص رئیس شورای عالی در موارد اضطراری) حداقل پنج نفر از اعضای شورای عالی اعتراض خود را به صورت کتبی نسبت به مصوبه مذکور به دبیرخانه شورای عالی اعلام کنند موضوع برای بررسی به شورای معین ارجاع می‌شود و در غیر این صورت توسط دبیر شورای عالی ابلاغ خواهد شد.
 
این مصوبه که طی نامه شماره 91255/ 01/ ش مورخ 15 آذرماه 1391 به استحضار مقام معظم رهبری (مدظله العالی) رسیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌شود.

​​