اینترنت و شبکه

تعداد کاربران اینترنت چین از مرز 564 میلیون نفر گذشت

 

تعداد کاربران اینترنت در چین در شش ماه گذشته 26 میلیون نفر بیشتر شده و رقم کلی آن از مرز 564 میلیون نفر گذشته است.
 
به گزارش فارس به نقل از کامپیوترورلد، آمار رسمی حاکیست که ضریب نفوذ اینترنت در این کشور به 42.1 درصد رسیده است. تا چند سال قبل آمریکا از نظر تعداد کاربران اینترنت در رتبه اول بود، اما چند سالی است که چین به علت جمعیت بالایی که دارد این عنوان را از دست آمریکا خارج کرده است. در حال حاضر ضریب نفوذ اینترنت در آمریکا به 77 درصد می رسد.
 
علیرغم افزایش تعداد کاربران اینترنت در چین رشد آن در سال های اخیر کند شده است. بر اساس تحقیقات دولت چین 77.3 درصد کسانی که در این کشور کاربر اینترنت نیستند می گویند به هیچ وجه قصد ندارند کاربر اینترنت شوند یا احتمال چنین کاری را بسیار پایین دانسته اند. این رقم نسبت به اواسط سال 2011 حدود 12 درصد افزایش نشان می دهد.
 
81 درصد از کاربران اینترنت در چین زیر 39 سال سن دارند  و 30.4 درصد از آنها بیست و چند ساله هستند. 35.6 درصد این افراد هم تنها در حد سیکل تحصیلات دارند. همچنین تعداد کل افرادی که در این کشور با استفاده از گوشی همراه و تبلت و ... به اینترنت متصل شده اند در دسامبر سال 2012 به 420 میلیون نفر رسیده است.

​​