امنیت

کارشناسان کاسپرسکی:

ویروس‌های تخریب‌گر سخت افزارها در راهند

 

از نظر کارشناسان امنیتی شرکت رایانه ای روسی کاسپرسکی، ظرف 10 سال آینده ویروس‌های رایانه‌ای قادر خواهند بود خسارت‌های فیزیکی هم وارد کنند.
شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، فناوری‌های اینترنتی با سرعتی مهیج رو به تکمیل و توسعه هستند.
 
کاسپرسکی در کنفرانس اختراعات DLD13 در مونیخ اعلام کرد: متاسفانه تهدیدات در فضای سایبر هم به همین سرعت رو به تکامل هستند.
 
بر اساس اعلام این شرکت، امکان تخریبگری این نرم افزارها بر روی همه باز خواهد بود یعنی دولت‌ها، سازمان‌ها و حتی جنایتکاران و تروریست‌ها نیز خواهند توانست از این ویروس‌ها برای مقاصد خود استفاده کنند.

​​