باندپهن ثابت

آمارهای وزارت ارتباطات نشان می‌دهند: سهم هر ایرانی 9/0 کیلوبیت اينترنت

 

مروری بر آمارهای وزارت ارتباطات گویای آن است که تا پایان سال 1390 سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر نفر 9/0 کیلوبیت بوده است.
 
به گزارش ایسنا از نظر پهنای باند اینترنت و سرانه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، تاکنون آمارهای متعددی ارائه شده که براساس بخشی از این آمارها که از سوی وزارت ارتباطات تایید می‌شود، در سال 1384 سرانه‌ پهنای باند اینترنت به ازای هر نفر 025/0 کیلوبیت بوده که این رقم در پایان سال گذشته به 9/0 کیلوبیت رسیده است.
همچنین طی سال‌های 1385 سرانه پهنای باند اینترنت به ازای هر نفر 05/0 و در سال 1386 حدود 088/0 بوده است. در سال 87 نیز این رقم تا سقف 17/0 افزایش یافته و در سال 88 و همزمان با آغاز به کار دولت دهم به 3/0 کیلوبیت رسیده است.
طبق آمارهای ارائه شده در سال 1389 هم سرانه‌ پهنای باند اینترنت به ازای هر نفر 38/0 کیلوبیت بوده اما به یکباره در سال گذشته این رقم با افزایشی قابل توجه مواجه شده و به 9/0 کیلوبیت به ازای هر نفر رسیده است.
بنابر آمارهای ارائه‌شده در زمینه‌ پهنای باند IP داخل کشور هم در سال 1384 سرانه‌ کشور به ازای هر نفر حدود 008/0 کیلوبیت بوده که این رقم در سال‌های 1388، 1389 و 1390 به ترتیب به 45/0، 6/0 و 6/6 کیلوبیت افزایش یافته است.
رضا تقی‌پور، وزیر پیشین ارتباطات همواره وضعیت اینترنت در کشور را مطلوب ارزیابی می‌کرد و از شبکه ملی اطلاعات به عنوان راه حل مشکل پهنای باند اینترنت نام می‌برد اما چندی قبل برکنار شد. 
 

​​