باندپهن

مسیریابی شبکه دیتای ملی درسال 91 بهینه تر شد

 

معاون ارزیابی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت، بهینه سازی شبکه رامحصول نظارت و ارزیابی فنی توصیف کردوگفت: مسیریابی شبکه دیتا درسال 91 بهینه ترشد.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از روابط عمومی واموربین الملل شرکت ارتباطات زیرساخت،محمدعلی  آریانیان افزود:درسال91 ،28استان از نظر تجهیزات انتقال،26 استان از نظر فیبر ،27استان از نظرتغذیه نیرو،25 استان از نظر سوییچ و 16استان از نظر دیتا بررسی شد.
 
وی با اشاره به اینکه با مستقل شدن شرکت مخابرات ایران از شبکه زیرساخت برون سپاری نگهداری شبکه، به خوبی انجام شده ادامه داد:با آوردن نیروهای  جوان وآموزش دیده در سال 91وضعیت نگهداری شبکه به شرایط مطلوب نزدیک می شود.
 
معاون ارزیابی و نظارت راهبردی شرکت ارتباطات زیرساخت ،ارائه سرویس خوب به مشتری راضروری  برشمردو افزود:درسال 91از 468سایت بازدید شد که درمجموع 2973ماموریت اداری صورت گرفت.
 
آریانیان اظهارکرد:درسال 91نرم افزارهای ترافیک سنجی برای انتقال هشدارهاومشاهده از راه دوربه کار گرفته شد.
 
وی در پایان تصریح  کرد:جمع آوری اطلاعات، فرصت های بهبود را فراهم و به ما کمک  می کند تابا برنامه ریزی برای اصلاح ،شرایط ارزیابی مجددرا فراهم کنیم.

​​