باندپهن

تعداد مشترکان باندپهن موبایلی کره از جمعیت این کشور بیشتر است

 

کشورهای عضو "سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی"(OECD) با انتشار گزارشی وضعیت ضریب نفوذ خطوط پهن‌باند موبایلی برای خود را تا ژوئن 2012 مشخص کردند. در گزارش این کشورها آمده است که شمار مشترکان خطوط پهن‌باند موبایلی در منطقه یاد شده از مرز 700 میلیون نفر هم گذشته است و در بین تمامی کشورهای یاد شده کره سوئیس و کره بیشترین سهم مشترک برای خطوط پهن‌باند موبایلی و ثابت را دارند.
 
به گزارش گروه اخبار خارجی آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، خطوط پهن‌باند موبایلی طی 12 ماه گذشته در این کشورها رشد 18 درصدی داشته است و همراه با افزایش محبوبیت گوشی‌های هوشمند و رایانه‌های لوحی بین کاربران، برمحبوبیت این قبیل سرویس‌ها در منطقه OECD همچنان افزوده می‌شود.
 
میانگین ضریب نفوذ استفاده از خطوط پهن‌باند موبایلی به‌ازای هر 100 ساکن این منطقه 6/56 نفر است و درمجموع 700 میلیون نفر در این منطقه مشترک این سرویس هستند. کشور کره با ضریب 2/104 درصد و کشور سوئد با ضریب 8/101 درصد در صدر این لیست قرار دارند و تنها کشورهای این منطقه هستند که ضریب استفاده از خطوط پهن‌باند موبایلی در آن‌ها بیش از ساکنان‌شان است.
 
تا تاریخ ژوئن 2012 تعداد مشترکان خطوط ثابت پهن‌باند در منطقه OECD نیز 321 میلیون نفر بوده است و به‌ازای هر 100 نفری که ساکن این منطقه بوده‌اند، 26 نفر از این سرویس استفاده می‌کرده‌اند.

​​