تلفن همراه

افزایش دستگاه‌های الکترونیکی همراه بیش از تعداد انسان‌ها

منبع: مهر

 

کارشناسان مي‌گویند تعداد دستگاه‌هاي الکترونیکی همراه در سال 2013 از تعداد جمعیت مردم زمین بیشتر مي‌شود.
 
پیش‌بینی ترافیک داده موبایل جهانی شرکت فناوری سیزکو که روز جمعه منتشر شد حاکی از آن است که تا سال 2017 هر نفر حدود 4/1 تلفن و دستگاه‌هاي الکترونیکی همراه خواهد داشت. در سال 2017 که انتظار مي‌رود جمعیت زمین به 6/7 میلیارد نفر برسد، بیش از 10 میلیارد دستگاه الکترونیکی در دستان مردم خواهد بود.
براساس پیش‌بینی ترافیک داده موبایل سیزکو، ترافیک داده‌هاي موبایل جهانی در سال 2012 هفتاد درصد افزایش یافته است. این در حالی است که این آمار در سال گذشته 12 برابر کل داده‌هاي اینترنت جهانی در سال 2000 بود. ترافیک داده موبایل جهانی در سال 2012 (885 پتابایت در ماه) حدود 12 برابر بیش از ترافیک اینترنت در سال 2000 (75 پتا بایت در ماه) بود.
برای نخستین بار ترافیک ویدیوی موبایل 50 درصد در سال 2012 در شبکه کل موبایل افزایش یافت، یعنی سرعت ارتباط در سال 2012 به بیش از دو برابر رسید. در سراسر جهان سرعت شبکه موبایل در سال 2012 ، 526 کیلو بایت در ثانیه بود که نسبت به 248 کیلوبایت در ثانیه در سال 2011 افزایش یافته است. در سال 2012 نسل چهارم ارتباط 19 برابر ترافیک بیشتری نسبت به ارتباط‌هاي غیرنسل چهارم ایجاد کرد. 

​​