تلفن همراه

آیا ADSL تنها راه نجات مخابرات ایران است؟

 

NeychoVelichkov، یکی از کارشناسان ارشد شرکت هنگکنگی Inventive که مشاور راهبردی شرکت مخابرات ایران و مدیر پروژه تغییر ساز وکار کسب و کار، بازاریابی و ارتباط با مشتریان است، پتانسیل بازار اینترنت پرسرعت ایران را بسیار بالا ارزیابی نمود و ارائه اینترنت پرسرعت از طریق فناوری ADSL را یکی از الزامات موفقیت شرکت مخابرات ایران دانست.
 
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) از کمیته اطلاع رسانی چهارمین همایش بینالمللی مخابرات ایران (ITC 2013) این مشاور ارشد امور تجاری که یکی از مدیران پیشین پنجمین اپراتور بزرگ جهان (Vimplecom) در کشور ارمنستان نیز بوده است، در این رابطه گفت: "دیدگاه تجاری ایجاب میکند که شرکت مخابرات ایران با توجه به در اختیار داشتن زیرساخت انتقال مسی در سطح تمامی شهرهای کشور، با تقویت همین زیرساخت خدمات باندوسیع را با استفاده از فناوری DSLبه مردم ارائه نماید. البته باید در نظر داشت که با استفاده از زیرساخت مسی و فناوری DSL که نیاز مشترکان را برای استفاده از خدمات چندرسانهای تأمين میکند، میتوان سرعتهای تا 40 مگابیت برثانیه را به مشترکین عرضه کرد.
 
سخنران همایش بینالمللی مخابرات ایران (ITC 2013)، در ادامه افزود: "البته ارائه خدمات اینترنت پرسرعت با فناوریADSL، سریعترین راه شرکت مخابرات ایران برای ارائه خدمات باندوسیع به خانوارها و مشترکین تجاری و ایجاد جریانهای جدید درآمدی به منظور ارتقاء زیرساخت مسی است.
 
این مدیر ارشد شرکت مشاورهای Inventive در مورد پتانسیل بازار باندوسیع ایران نیز، با اشاره به 28 میلیون خانوار ایرانی عنوان کرد:" با هدف‌گذاری بین 50 تا 55درصد خانوارها یعنی 14 تا 15 میلیون خانوار و مقایسه آن با میزان مشترکان موجود، میتوان گفت که هنوز فرصت بسیار زیادی برای ارائه خدمات اینترنت پرسرعت در ایران وجود دارد. "
 
وی ادامه داد: "البته باید در نحوه نگاه به بازار ایران تجدید نظر کرد. به طور مثال استانهای کمجمعیت هم پتانسیل خوبی برای دریافت این خدمات دارند و به نظر من شرکت مخابرات ایران در راستای توجه به منافع تجاری خود باید به هر منطقهای که نیاز به دریافت این خدمات دارد، وارد شده و سطح نفوذ خود را در کشور افزایش دهد. "
 
آقای ولیچکوف در انتها، یکی از فضاهای بکر کسب و کار در حوزه ICT ایران را ارائه محتوای چندرسانهای دانست و افزود: "سرعت، تنها چیزی نیست که مشترکین بدان نیاز دارند. چنانچه مقرراتگذاری مناسبی در حوزه ارائه محتوا صورت پذیرد و فضا برای ورود بازیگران توانمند به این بازار، به خصوص به منظور ارائه محتوای بومی بر بستر باندوسیع فراهم شود، کسب و کار بسیار پر درآمدی در این حوزه شکل خواهد گرفت که نتیجه آن ایجاد نیاز و در نهایت توسعه کسب و کار باندوسیع در ایران خواهد بود. "
 
لازم به ذکر است که چهارمین همایش مخابرات ایران (ITC 2013)، توسط گروه طیف در13 اسفندماه سال جاری و با حضور مدیران ارشد داخلی و خارجی در حوزه مخابرات برگزار خواهد شد.

​​